Duurzaam leven

De energietransitie van buurten

28 november 2023

De klimaatverandering dwingt ons om onze CO2-uitstoot te beperken, onder andere bij de verwarming van woningen en bij verplaatsingen met gemotoriseerd vervoer. Ook onstabiele energieprijzen doen ons nadenken over ons energieverbruik. We zijn ons meer dan ooit bewust van het belang van de energietransitie – de overgang naar hernieuwbare of groene energie!

Doordacht energieplan

De woningen die we ontwerpen, zijn energiezuinig. Zo dragen we met onze ‘city transforming projects’ bij aan de vernieuwing en het energiezuiniger maken van het verouderde woningbestand in de landen waar we actief zijn. Daarbij zetten we hernieuwbare energie in via zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen of een warmtenet. De mogelijkheden voor duurzame verwarming bekijken we per woonproject, zodat we duurzaam wonen ook betaalbaar voor iedereen kunnen houden.

Naast het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor de verwarming van woningen en sanitair water, stimuleren we de energietransitie naar elektrisch rijden via de installatie van private of publieke laadfaciliteiten voor elektrische voertuigen.

Het wordt steeds duidelijker dat de oplossingen voor energie-uitdagingen op het niveau van de buurt liggen: het buurtniveau biedt veel meer duurzame én betaalbare mogelijkheden dan dat van de individuele woning. De schaalgrootte van een buurt maakt dat je onder andere groene energie kan delen én betaalbaar kan houden.

Via onze Sustainability Matrix registreren we hoe we hernieuwbare energie inzetten:

  • In welke woonprojecten realiseren we een fossielvrij verwarmingssysteem dankzij geothermie (individuele warmtepompen of een collectief warmtenet) of riothermie (warmte uit afvalwater)?
  • Welke projecten kunnen we aansluiten op een stedelijk warmtenet – vaak met industriële restwarmte – of kunnen we uitrusten om aan te sluiten op een toekomstig net?
  • Waar voorzien we zonnepanelen en zonnecollectoren voor sanitair warm water?
  • Waar voorzien we (infrastructuur voor) elektrische laadfaciliteiten? Waar integreren we deelmobiliteit in de buurt?

 

Vaak leiden deze keuzes tot een energiepeil dat ambitieuzer is dan de huidige norm.


Enkele recente verwezenlijkingen

  • De buurt Quartier Bleu in Hasselt wordt volledig verwarmd en gekoeld met energie uit het grondwater en het water van het aanpalende kanaal (koude-warmteopslag of KWO). Voor de exploitatie van de geothermische installatie richtten we in 2022 de Energy Service Company (ESCO) Geiser op, samen met drinkwaterbedrijf De Watergroep en IFTech, expert in geothermie.  Zo houden we de duurzame energie-installatie betaalbaar voor alle gezinnen en handelszaken in de buurt.
  • In de buurt Laar in Geel legden we het eerste residentiële warmtenet in de Kempen aan. We realiseren er de komende jaren 118 woningen die we aansluiten op het nieuwe  geothermische warmtenet, dat ook via koude-warmteopslag werkt.

Share: