Verhalen uit de buurt

Reconversie van Gentse Leopoldskazerne: goed luisteren en continu overleggen

20 september 2019

De Gentse Leopoldskazerne transformeert de komende jaren tot een transparante, multifunctionele én duurzame stadsbuurt. Een model van een geslaagde samenwerking tussen overheid en privépartners. Wat is daarvan het recept? “Alle voorwaarden respecteren en steeds overleggen met alle belanghebbenden”, zegt Trui Tydgat van Matexi.

Wedstrijd

“Samenwerking is de sleutel tot succes in elke publiek-private samenwerking. Bij de reconversie van de Gentse Leopoldskazerne houden we rekening met alle voorwaarden, we zitten aan tafel met de provincie, met de stad, diverse andere stakeholders en met de omwonenden.’’ Trui Tydgat, Business Manager bij Matexi, zegt dat je met goed luisteren en continu overleg plegen een sterk draagvlak creëert voor binnenstedelijke reconversieprojecten.

De THV Leopoldskazerne (Matexi, Ciril, Democo) won de wedstrijd die de provincie Oost-Vlaanderen in 2015 uitschreef om van de gesloten, eenzijdige militaire site een open en multifunctioneel verhaal te maken, een levendige stadsbuurt met verschillende functies. Trui: “De herontwikkeling bestaat uit verschillende onderdelen. De provincie was al lange tijd op zoek naar een locatie voor het Provinciehuis en bepaalde daarvoor het programma. Voor de bouw zitten zij mee aan tafel.’’

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk gegeven in dit project. Trui: “We hanteren voor de bouw van het Provinciehuis een Engelse normering: de Breeam Excellent.” Dat is een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. Een gelijkaardig Breaam-certificaat wordt behaald voor de privatieve gebouwen en zelfs voor de buurt in zijn totaliteit.

Wat verandert er?

De grootste verandering zal zichtbaar zijn aan de Charles de Kerchhovelaan. Daar verdwijnt de gesloten kazernemuur. Via een nieuw plein kan je hier in de toekomst naar het Provinciehuis wandelen.. Dit wordt een combinatie van oud en nieuw. Naast de kantoren van de provinciediensten is er ook een café-restaurant. Aan de andere kanten van de vijfhoek komen er een 10-tal woningen, 82 appartementen, leslokalen van het HISK en een kinderdagverblijf. Aan de kant De Craeyerstraat kun je logeren in een eigentijds, stedelijk hotel. Het binnenplein, het Paradeplein, wordt een groen rustpunt met ondergrondse parkeerplaatsen.

Model

Trui: “Voor de vele onderdelen zijn er randvoorwaarden: zo moet het Paradeplein onverhard en groen worden. Bovendien moet de site open zijn en doorwaadbaar. De beeldkwaliteit moet één coherent geheel zijn; bijvoorbeeld de samenhang van gevels en daken. Dat wordt verankerd in de notariële aktes. We noemen dat culturele duurzaamheid. Ook in de toekomst willen we een uniform beeld van het geheel behouden. We houden rekening met de mobiliteit en het openbaar vervoer, er is participatie van de buurt via infosessies, vooraf pleegden we onder meer overleg met de Gentse Bouwmeester, Erfgoed, SMAK (Stedelijk Museum Actuele Kunst), ICC (Congres Centrum) en voor de start van de bouw houden we nogmaals een infosessie. Dit project is een model voor andere ontwikkelingen met hoge duurzaamheidsscore.”

Gedragen

“Tijdens het openbaar onderzoek waren er geen opmerkingen. Iedereen begrijpt wat er komt. De site is gedragen door de buurt. Dat betekent voor alle betrokken partners een grote tijdswinst”, zegt Trui.

Nacht van de verbeelding

Wil je de Leopoldskazerne graag nog een keer bezoeken in zijn oorspronkelijke staat? Mis dan de Nacht van de Verbeelding niet van 4 op 5 oktober! Kunstenaars, musici, schrijvers, dansers, denkers bezetten de locaties in en rond het Citadelpark met visionaire kunstwerken, klanken, installaties, en choreografieën. Kamerkoor El Grillo neemt afscheid van de kazerne met melancholische ‘regretz’-liederen uit de renaissance en het beklijvende requiem van Victoria. Info op www.nachtvandeverbeelding.gent

Meer informatie over de Leopoldskazerne via www.deleopoldskazerne.be

Share: