Pers

Matexi herontwikkelt site Hebbelynck tot woningen en buurtpark

18 oktober 2023

De gemeente Merelbeke heeft, na een ontwerpwedstrijd, de herontwikkeling van de ‘site Hebbelynck’ toegewezen aan buurtontwikkelaar Matexi en zijn ontwerpteam met Dhooge & Meganck Architectuur, architecten- & studiebureau DENC-STUDIO en landschapsarchitectbureau Studio Basta. Met een mix van 17 duurzame woongelegenheden, ruimtes voor commerciële functies en een nieuw buurtpark zet het winnende buurtontwerp resoluut in op waardevol landschap en maximale woon- en levenskwaliteit.

De site Hebbelynck ligt in het centrum van Merelbeke tussen de Hundelgemsesteenweg en de Sportstraat. Via de publiek-private samenwerking tussen de gemeente en Matexi zullen het 'huis Hebbelynck', de parking Vredegerecht en de voormalige brandweerkazerne omgevormd worden tot een nieuw woonproject.

Groen buurtontwerp

De site is 6.000 m² groot waarbij zo’n 4.300 m² wordt ingericht als buurtpark. Het gaat om een robuust klimaatadaptief ontwerp met aandacht voor hernieuwbare energie, regenwaterrecuperatie, toekomstgerichte infiltratie- en buffercapaciteit en materialen met sterk verlaagde formaldehyde en VOC-emissies.

Tim De Keukelaere, Schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, milieu en duurzaamheid: “De huidige site is sterk verhard. We zijn dan ook blij dat er in het ontwerp veel aandacht gaat naar het ontharden van de brandweerkazerne en de aanleg van kwalitatief groen met onder meer beplanting in volle grond. Ook in onze gemeente zijn luchtkwaliteit en hitte-stress belangrijke aandachtspunten.”

We zijn blij dat er veel aandacht gaat naar het ontharden van de brandweerkazerne en de aanleg van kwalitatief groen.

Gemeenschappelijke deeltuin

De volledige woonontwikkeling wordt autovrij. Het gemotoriseerd bestemmingsverkeer wordt naar de ondergrond verbannen en bewoners kunnen parkeren in een nieuwe ondergrondse privé-parking met de inrit aan de Sportstraat. Ook de entrees worden uitgewerkt als ontmoetingsplaatsen.

Isabelle van De Steene, schepen bevoegd voor patrimonium en huisvesting: “Ontmoeting en verbinding staan centraal. Naast private buitenruimtes, komt er ook een gemeenschappelijke deeltuin waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen samen kunnen spelen.”

Ontmoeting en verbinding staan centraal dankzij een gemeenschappelijke deeltuin.

Maximale woon- en levenskwaliteit

Alle woningen genieten van een leefruimte met terras en zicht op het groen. Geen enkele woning is zuiver noord georiënteerd en het merendeel van de woningen neemt zichten en lichten op diverse gevels.

Thomas Verhelle, Project Developer bij Matexi: “We brengen meer groen en natuurwaarde in het centrum van Merelbeke. In het centrale buurtparkje voorzien we een publieke doorsteek van de Hundelgemsesteenweg tot de Sportstraat. Langs deze fiets- en wandelas komt ook ruimte voor bv. een buurtwinkel, polyvalente ruimte, buurtcafé of kledingzaak.”

Team Kampvuur, architect: “Belevings- en verblijfswaarde worden hier centraal gesteld. We maken een buurt waar mensen lang kunnen blijven samenleven en elkaar écht ontmoeten. Hebbe[link]!
Dit realiseren we door ons te richten op gemengde woonprofielen, door participatie, door aanpasbaarheid van het ontwerp, door een goede doorwaadbaarheid van de publieke ruimte met voldoende verpozingsplekken en door de integratie van bedrijvigheid. Dit zal zorgen voor minder eenzaamheid, een sterkere verbondenheid en een hoger veiligheidsgevoel. “

Florence Leroy, Business Manager Oost-Vlaanderen bij Matexi: “Als buurtontwikkelaar zet Matexi al meer dan 20 jaar in op dergelijke binnenstedelijke projecten en de herontwikkeling van verlaten sites. We saneren ze, integreren ze in het bestaande stadsweefsel en herontwikkelen ze tot nieuwe, bruisende plekken die ook meerwaarde bieden voor de ruimere buurt.”

Volgens de huidige planning zullen de nodige vergunningen aangevraagd worden in de loop van 2024 om vervolgens in 2025 te starten met de bouwwerken.

We brengen meer groen en natuurwaarde in het centrum van Merelbeke. Matexi zet al meer dan 20 jaar in op de herontwikkeling van verlaten sites door ze te saneren en te integreren in het stadsweefsel.

Share: