Pers

Resultaten 2021 en eerste maanden 2022

11 mei 2022

Buurtontwikkelaar Matexi blikt in zijn activiteitenverslag terug op een sterk jaar 2021. Het bedrijf noteerde recordcijfers op twee fronten: 1.800 verkochte wooneenheden en 1.763 opgeleverde woningen en appartementen. Het realiseerde bovendien een omzet van 450 miljoen euro, een stijging van 13% ten opzichte van 2020. Ook de operationele winst (EBITDA) gaat sterk vooruit en bedraagt 55,9 miljoen euro in 2021, tegenover 39,2 miljoen in 2020. De eerste maanden van 2022 tonen een verderzetting van deze positieve trend, ondanks de actuele economische uitdagingen. In de huidige context blijft Matexi de betaalbaarheid voor klanten centraal plaatsen, en beklemtoont het dat afgesproken prijzen ongewijzigd blijven.

De geconsolideerde omzet van het jaar 2021, die 450 miljoen euro bedroeg, werd op 10 mei gepresenteerd tijdens de Algemene Vergadering. De buurtontwikkelaar tekende in 2021 twee historische records op: in totaal werden het voorbije jaar maar liefst 1.763 wooneenheden, waarvan 530 woningen en 1.233 appartementen, opgeleverd en 1.800 wooneenheden, waarvan 485 in Polen, verkocht. Dat komt neer op 567 opleveringen en 193 verkopen meer dan in 2020. Bovendien werden ook verschillende winkels en kantoorruimtes opgeleverd. Dit leidde tot een jaaromzet van om en bij 450 miljoen euro, een omzetstijging van 13% ten opzichte van 2020. Het operationeel resultaat (EBITDA) stijgt bovendien van 39,2 miljoen euro in 2020 naar 55,9 miljoen euro in 2021, terwijl de geconsolideerde winst 32 miljoen euro bedraagt – bijna het dubbele van 2020.

Het activiteitenverslag dat Matexi gisteren presenteerde omvat de geconsolideerde jaarrekening van Matexi Group NV en zijn dochtervennootschappen. Sinds 2 november 2021 is Matexi NV immers een dochteronderneming van de holding Matexi Group NV. Daarvoor was Matexi NV een dochteronderneming van Abacus Group NV en Ankor Real Estate NV. Deze gewijzigde structuur heeft geen invloed op het aandeelhouderschap van Matexi, dat een familiale onderneming is.

Een uitdagend maar hoopvol begin van het jaar

Naast de geconsolideerde jaarcijfers van 2021 kan Matexi ook al terugblikken op positieve cijfers voor het begin van het huidige jaar. Tijdens de eerste vier maanden van 2022 verkocht de buurtontwikkelaar reeds 426 wooneenheden en realiseerde het 281 opleveringen. De projectenpipeline die vorig jaar met meer dan 4.000 wooneenheden stevig aangevuld werd, wordt in de eerste vier maanden van 2022 verder gevuld met bijkomend 997 wooneenheden.

Ondanks de ongeziene uitdagingen voor de bouwsector – veroorzaakt door inflatie, sterk gestegen energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen – slaagt Matexi erin om een solide koers aan te houden. Dankzij zijn schaalvoordelen, vroeg geplaatste bestellingen en anticiperende houding blijft het ook de oplevertermijnen respecteren. “De prijzen voor bouwmaterialen zijn de voorbije twaalf maanden met zo’n 20% gestegen, en de kost om een woning of appartement te bouwen nam toe met zo’n 10%. Dit hebben we in de recente geschiedenis nog niet meegemaakt. Ondanks deze moeilijkheden hebben we de situatie onder controle, maar we houden uiteraard alle ontwikkelingen nauw in de gaten. Bovendien zullen we ons engagement naar onze klanten nooit compromitteren: eens een prijs werd afgesproken met een klant, zal die daarna ongewijzigd blijven. In ons model starten we namelijk eerst de bouw van het project alvorens we aan de verkoop beginnen.Matexi is een familiebedrijf met een lange geschiedenis, en een woord is een woord – die belofte gaat hier al meer dan 75 jaar mee,” vertelt Olivier Lambrecht, CEO van Matexi.

Duurzaamheid staat centraal dankzij nieuwe Matexi Sustainability Matrix

Duurzaamheid wordt alsmaar belangrijker in de toekomstvisie van de buurtontwikkelaar. Aan de hand van het principe “Planet, People & Profit” realiseert Matexi duurzame buurten die zowel voldoen aan de noden van het heden als aan die van toekomstige generaties. Matexi definieerde vijf domeinen waarin het zijn vastgoedprojecten en eigen bedrijfswerking verduurzaamt: zachte mobiliteit, waterbeheer, biodiversiteit, circulariteit & afvalbeheer en energietransitie. Matexi verliest ook de zorg voor de mens niet uit het oog door zich in te spannen op het vlak van stakeholder management, diversiteit & inclusie, burgerparticipatie, gezondheid en welzijn dankzij zijn buurtbarometer.

De duurzaamheidsinspanningen zijn gekoppeld aan de internationaal erkende Sustainable Development Goals (SDG). Daarnaast ontwikkelde de buurtontwikkelaar ook zijn eigen Matexi Sustainability Matrix. Dit meetinstrument bevat 60 concrete actiepunten, gerangschikt volgens prioriteit, waarmee Matexi zijn buurten screent op duurzaamheid, een duurzaam label toekent en vervolgens verder kan verduurzamen. De Matrix houdt bovendien rekening met de geanticipeerde criteria van de EU-taxonomie, zodat het kan voorlopen op de verwachte strengere regelgeving van de Europese Unie. In die zin dient de Matexi Sustainability Matrix als een ambitieuze aanvulling op bestaande, externe beoordelingskaders.

Bij Matexi willen we bijdragen aan een betere leefomgeving en onze positieve impact op het milieu op een structurele manier vergroten. Willen we leven in een wereld waarvan we de natuurlijke rijkdommen uitputten en de biodiversiteit vernietigen? Het antwoord van Matexi is neen. De keuze voor hechte, duurzame buurten is geen luxe, maar een noodzaak. Net daarom is duurzaamheid bij Matexi een essentieel onderdeel van elk ontwikkelingstraject.

Olivier Lambrecht
CEO

Lees het activiteitenverslag

Activiteitenverslag 2021

Share: