Deurne Eksterlaer

  • 295 huizen
  • 68 appartementen
  • 1100 m² commerciële ruimtes
  • 267 parkeerplaatsen
  • 150000 m² oppervlakte site project

Samengevat

OPDRACHTGEVER(S): publiek-private samenwerking tussen AG Vespa, Vooruitzicht, Woonhaven en Matexi Projects

TEAM:
Masterplan: POLO Architecten, Veelaert Architecten
Architectuur: POLO Architecten, Veelaert Architecten, Van Belle & Medina
Landschapsarchitectuur: Sweco

LOCATIE: Eksterlaar, 2100 Deurne
BOUWKOSTEN (EXCL.BTW): 60.000.000 €
BVO in m²: 52.500 m²

TIMING:
2014 start ontwikkeling
2016 start realisatie
2028 voorziene einddatum realisatie

DEURNE EKSTERLAER

Tussen de Dascottelei, Herentalsebaan en Eksterlaar ontwikkelt Matexi, samen met AG VESPA en Vooruitzicht, de woonbuurt Eksterlaer. De gerenommeerde architectenbureaus POLO en Veelaert schreven het masterplan en de verkavelingsvisie en werkten dit uit tot op het niveau van de individuele kavels. Eksterlaer bestaat uit een paar hoofdassen met errond verschillende woonerven met zone 30-statuut.

Alternatief zicht op de Parkvilla's

Matexi zet al meer dan 20 jaar stevig in op binnenstedelijke reconversieprojecten, zowel herontwikkeling van historisch erfgoed als van voormalige industriële sites en leegstaande verouderde panden. Deze transformatieprojecten passen perfect in de tijdsgeest om zorgvuldig om te springen met de beschikbare ruimte.

We streven naar een duurzame toekomst. We werken daarbij op de lange termijn. We gaan uit van planet, people, profit: onze vertrekpunten zijn de zorg voor de planeet (planet) en de zorg voor de samenleving (people). Winst (Profit) is een resultante en een middel, nooit een doel op zich, wel noodzakelijk om ons metier te kunnen blijven uitoefenen.

Bij een ‘participatief proces’ worden alle belanghebbenden betrokken bij het ontwerpen van een nieuwe woonbuurt: de lokale gemeenschap – de omwonenden en hun eventuele verenigingen – en ook lokale overheden, sociale huisvestingsmaatschappijen, wegen en verkeer, natuur en bos, … Doel: een woonbuurt waarmee en waarin iedereen perfect kan leven; en een project dat welkom in de buurt is.

‘Everybody deserves a great place to live’. Iedereen verdient een veilige, degelijke, aangename plek om te leven. We stimuleren in onze ontwikkelingen zowel een sociale als intergenerationele mix van bewoners. We ontwikkelen sites met behalve woningen en appartementen ook soms assistentiewoningen, een woonzorgcentrum, een crèche, een buurthuis. Mensen bloeien open in een aangename en gezonde omgeving en in een buurt waar we met elkaar in verbinding staan.

In afwachting van verdere ontwikkeling laten we aangekochte gebouwen en/of terreinen niet braak liggen. Integendeel, we doen er alles aan om ze nuttig te gebruiken en de omwonenden al te laten kennismaken met de site. Buurtversterkende initiatieven zoals allerlei verenigingsactiviteiten, een sociaal café, een fietsterrein, een pop-up store, een cultureel centrum, een kapper, … Veel kan, niks moet.

Ontdek onze referentieprojecten