Vilvoorde 4 Fonteinen

  • 176 huizen
  • 1.023 appartementen
  • 25.000 m² commerciële ruimtes
  • 8.392 m² kantoren
  • 832 parkeerplaatsen
  • 132.134 m² oppervlakte site project
 
 
 
 

Samengevat

OPDRACHTGEVER(S): publiek-private samenwerking tussen Matexi, Stad Vilvoorde en De Vlaamse Waterweg nv

TEAM:
Masterplan: BUUR, EVR, Urban Platform
Architectuur: Beel-Achtergael Architecten, A2O, Crepain Binst, Atelier Kempe Thill
Landschapsarchitectuur: Bas Smets

LOCATIE: Broekplein, 1800 Vilvoorde
BOUWKOSTEN (EXCL.BTW): 265.290.116 €

BVO (totaal): 167.680 m²

TIMING:
2011 start ontwikkeling
2013 start realisatie
2035 voorziene einddatum realisatie

Exterieurbeeld Vilvoorde - 4 Fonteinen

Vilvoorde 4 Fonteinen

4 Fonteinen is een multifunctioneel project op de voormalige industrieterreinen in Vilvoorde, tussen het Zeekanaal en de Zenne. Matexi saneerde deze brownfield en ontwikkelt hier stap voor stap een gezinsvriendelijke, duurzame, autoluwe en stedelijke buurt in een parkachtige setting, met maar liefst 30.000 m² aan gemeenschappelijke groenzones en pleinen. Een nieuwe voetgangersbrug over het kanaal maakt vanaf 2020 de verbinding met het natuurgebied van de Drie Fonteinen.

 

Exterieurbeeld Vilvoorde - 4 Fonteinen

Deze buurt huisvest niet alleen 1.200 appartementen en woningen, er is ook ruimte voorzien voor horeca, kantoren, winkels, voorzieningen, werkplaatsen en sociale initiatieven. Dit nieuwe stadsdeel is ook future proof, dankzij een masterplan dat voldoet aan wat de bewoners en omwonenden nodig hebben, nu en in de toekomst, waaronder een uitgekiend, duurzaam mobiliteitsplan en flexibele gebouwen die aanpasbaar zijn.

In 2020 opent Carrefour een nieuwe winkel op de site en in 2022 gaat op de site de nieuwe basisschool van SCOOP open. Buurtgevoel, duurzaamheid, betaalbaar wonen, veel groene openbare ruimte, privéterrassen, ondergronds parkeren, alternatieve mobiliteit; deze buurt heeft het allemaal!

 

Ontdek meer

Geïnspireerd door deze woonbuurt?

Ontdek ons aanbod

Matexi zet al meer dan 20 jaar stevig in op binnenstedelijke reconversieprojecten, zowel herontwikkeling van historisch erfgoed als van voormalige industriële sites en leegstaande verouderde panden. Deze transformatieprojecten passen perfect in de tijdsgeest om zorgvuldig om te springen met de beschikbare ruimte.

‘Brownfield’ staat voor terreinen die door de aanwezige bodemverontreiniging niet meer geschikt zijn voor gebruik. Dikwijls hebben deze industriële terreinen wel een goede ligging, dicht bij de stadskern. We saneren ze, integreren ze in het stadsweefsel en herontwikkelen ze tot nieuwe, bruisende woonbuurten.

We streven naar een duurzame toekomst. We werken daarbij op de lange termijn. We gaan uit van planet, people, profit: onze vertrekpunten zijn de zorg voor de planeet (planet) en de zorg voor de samenleving (people). Winst (Profit) is een resultante en een middel, nooit een doel op zich, wel noodzakelijk om ons metier te kunnen blijven uitoefenen.

Bij een ‘participatief proces’ worden alle belanghebbenden betrokken bij het ontwerpen van een nieuwe woonbuurt: de lokale gemeenschap – de omwonenden en hun eventuele verenigingen – en ook lokale overheden, sociale huisvestingsmaatschappijen, wegen en verkeer, natuur en bos, … Doel: een woonbuurt waarmee en waarin iedereen perfect kan leven; en een project dat welkom in de buurt is.

Matexi stimuleert buurten waar we tegelijk kunnen wonen, winkelen, werken, naar school gaan en ontspannen. Zo reduceren we het autogebruik en blijft een buurt ook na sluitingstijd van de kantoren of de scholen levendig. Binnenstedelijke kernversterking met voldoende buurtvoorzieningen stimuleert niet alleen de beleving van de buurt, het brengt ook de mensen die er wonen dichter bij elkaar.

‘Everybody deserves a great place to live’. Iedereen verdient een veilige, degelijke, aangename plek om te leven. We stimuleren in onze ontwikkelingen zowel een sociale als intergenerationele mix van bewoners. We ontwikkelen sites met behalve woningen en appartementen ook soms assistentiewoningen, een woonzorgcentrum, een crèche, een buurthuis. Mensen bloeien open in een aangename en gezonde omgeving en in een buurt waar we met elkaar in verbinding staan.

In afwachting van verdere ontwikkeling laten we aangekochte gebouwen en/of terreinen niet braak liggen. Integendeel, we doen er alles aan om ze nuttig te gebruiken en de omwonenden al te laten kennismaken met de site. Buurtversterkende initiatieven zoals allerlei verenigingsactiviteiten, een sociaal café, een fietsterrein, een pop-up store, een cultureel centrum, een kapper, … Veel kan, niks moet.

Ontdek onze referentieprojecten