Mechelen Lamot

  • 35 appartementen
  • 7 huizen
  • 3546 m² commerciële ruimtes
  • 946 m² horeca
  • 946 m² kantoren
  • 230 parkeerplaatsen
  • 10000 m² oppervlakte site project

Samengevat

OPDRACHTGEVER(S): Stad Mechelen, Groep GL en Matexi

TEAM:
Architectuur: Architektenkoöperatief, 51N4E
Landschapsarchitectuur: Secchi & Vigano

LOCATIE: Haverwerf, 2800 Mechelen
BOUWKOSTEN (EXCL.BTW): 15.000.000 €
BVO in m²: 10.725 m²

TIMING:
1999 start ontwikkeling
2001 start realisatie
2006 voorziene einddatum realisatie

MECHELEN LAMOT

Op het voormalige terrein van de bottelarij en brouwerij Lamot aan de Dijle ontwikkelde Matexi tussen 1999 en 2004 het nieuwe stadsdeel ‘Lamot’ met appartementen, stadswoningen, lofts, een hotel, winkels, horeca en ondergrondse parkeerplaatsen. Wonen, werken, winkelen en ontspannen zijn optimaal geïntegreerd in een publiek-private samenwerking met de Stad Mechelen en het Vlaams Gewest. Een minimale verkeersdruk, ondergrondse parkeerplaatsen en een vlotte bereikbaarheid maken van Lamot een omgeving waar het fijn toeven is.

Zicht vanaf het water op het Lamot complex

Matexi zet al meer dan 20 jaar stevig in op binnenstedelijke reconversieprojecten, zowel herontwikkeling van historisch erfgoed als van voormalige industriële sites en leegstaande verouderde panden. Deze transformatieprojecten passen perfect in de tijdsgeest om zorgvuldig om te springen met de beschikbare ruimte.

‘Brownfield’ staat voor terreinen die door de aanwezige bodemverontreiniging niet meer geschikt zijn voor gebruik. Dikwijls hebben deze industriële terreinen wel een goede ligging, dicht bij de stadskern. We saneren ze, integreren ze in het stadsweefsel en herontwikkelen ze tot nieuwe, bruisende woonbuurten.

We ‘herprogrammeren’ bestaande al dan niet beschermde gebouwen opdat ze voldoen aan de hedendaagse normen, met alle respect voor hun historische en architecturale waarde. Zoals een vroegere kazerne, een oud hospitaal, een leegstaand kantoorgebouw, een voormalige brouwerij.

Bij een ‘participatief proces’ worden alle belanghebbenden betrokken bij het ontwerpen van een nieuwe woonbuurt: de lokale gemeenschap – de omwonenden en hun eventuele verenigingen – en ook lokale overheden, sociale huisvestingsmaatschappijen, wegen en verkeer, natuur en bos, … Doel: een woonbuurt waarmee en waarin iedereen perfect kan leven; en een project dat welkom in de buurt is.

Matexi stimuleert buurten waar we tegelijk kunnen wonen, winkelen, werken, naar school gaan en ontspannen. Zo reduceren we het autogebruik en blijft een buurt ook na sluitingstijd van de kantoren of de scholen levendig. Binnenstedelijke kernversterking met voldoende buurtvoorzieningen stimuleert niet alleen de beleving van de buurt, het brengt ook de mensen die er wonen dichter bij elkaar.

Ontdek onze referentieprojecten