Pers

Buurtontwikkelaar Matexi krijgt groen licht voor nieuwe woonbuurt in Oostakker

24 april 2023

Buurtontwikkelaar Matexi ontving van de stad Gent de omgevingsvergunning voor de realisatie van de nieuwe woonbuurt aan de Meerhoutstraat in Oostakker. In een binnengebied naast de Gentse groenklimaatas ‘Wonderwoud’ en het gelijknamige toekomstige bos zal een nieuwe duurzame en autoluwe buurt met zo’n 120 woningen ontwikkeld worden.

Duurzame en autoluwe buurt

De autoluwe woonbuurt komt in een binnengebied tussen de Meerhoutstraat, Sint-Arnoutstraat en Eksaardserijweg aan de rand van Oostakker, en zal bestaan uit een mix van eengezinswoningen, appartementen en stapelwoningen. Die laatste zijn appartementen met elk hun eigen ingang aan de buitenzijde van het gebouw. De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden gaat concreet over 46 loten voor eengezinswoningen, 2 loten voor meergezinswoningen (42 appartementen), 2 loten voor 20 stapelwoningen en 1 lot voor 12 sociale woningen.

Ward Waegemans, Project Developer bij Matexi: “De nieuwe woonbuurt is ontworpen samen met ons ontwerpteam dat bestaat uit: B2Ai (masterplan en architectuur), Studio Basta (masterplan en landschapsarchitectuur) en Arch & Teco (verkaveling + technisch dossier). Het buurtontwerp is tot stand gekomen na een zeer intensief, maar constructief traject met de stad Gent en de betrokken partners. Door samen te werken en elkaar te versterken is het vergunningsproces goed verlopen.”

Florence Leroy, Business Manager bij Matexi in Oost-Vlaanderen: “Zo’n 2/3 van de site wordt ingericht als openbaar domein met veel aandacht voor natuur, biodiversiteit en regenwaterbeheer. Zo wordt het omliggende landschap met grachten en knotwilgenrijen zo veel mogelijk geïntegreerd in de nieuwe buurt. We leggen daarnaast wadi’s aan, groene greppels die het regenwater opvangen en langzaam laten infiltreren in de bodem. Tot slot wordt het bestaande bos behouden en ingericht als speelbos.”

“Bij het ontwerpen van deze nieuwe buurt hebben we ook veel aandacht besteed aan zachte verbindingen (wandelen, fietsen) en dringen we de rol van de auto zoveel mogelijk terug via een autoluw ontwerp, volgens het STOP principe, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Privévervoer gaat”, voegt Ward Waegemans er nog aan toe.

Matexi heeft bovendien een samenwerking afgesloten met Energent om de nieuwe woonbuurt te verwarmen aan de hand van een collectief duurzaam verwarmingssysteem via geothermie. Hiervoor werd ook een subsidie verkregen van de Vlaamse Overheid via de call 'Groene warmte'.

Gezinnen de mogelijkheid bieden om in de streek te blijven

“Voor gezinnen en jongvolwassenen is het niet altijd even gemakkelijk om een woning in de streek te vinden. We zijn dan ook blij dat de omgevingsvergunning nu definitief en uitvoerbaar is”, vervolgt Ward Waegemans. “In de woonbuurten die we ontwikkelen hebben we oog voor kwaliteit, duurzaamheid en groen. De groene klimaatas zal bovendien bijdragen aan de aantrekkelijkheid en de leefkwaliteit van de nieuwe autoluwe buurt, en de gezondheid van de bewoners.”

Matexi gaat nu volop aan de slag met de verdere uitwerking van het infrastructuurdossier. Daarna volgt de aanbesteding en hopelijk kunnen de eerste infrastructuurwerken begin 2024 van start gaan. Daarnaast werkt de buurtontwikkelaar verder aan de architectuur van de woonunits, om zo snel als mogelijk de nodige omgevingsvergunningen voor het bouwen van de units aan te vragen.

Voor gezinnen en jongvolwassenen is het niet altijd makkelijk om een woning in de streek te vinden. We zijn dan ook blij dat de omgevingsvergunning nu definitief en uitvoerbaar is.

Share: