Pers

Burgemeester, Schepen en stadsdichter openen nieuw buurtlokaal in Laar

13 september 2023

Op woensdagnamiddag 13 september werd de nieuwe ontmoetingsruimte in de buurt Laar plechtig ingehuldigd door buurtontwikkelaar Matexi, Burgemeester Vera Celis, Schepen voor Cultuur Pieter Cowé en stadsdichter Jean-Paul Byloo. Voor deze gelegenheid schreef Byloo een nieuw gedicht, dat op de muur van het nieuwe buurtlokaal prijkt.

Verbondenheid centraal

Niet alleen het buurtlokaal zal verbindende initiatieven tussen buren stimuleren. Ook bij de aanleg van de openbare ruimte rond het buurtlokaal en in de hele buurt zal Matexi veel aandacht besteden aan sociale interactie tussen bewoners, met de inrichting van twee parkzones en een groen buurtplein. Zo wil de buurtontwikkelaar levendige buurten creëren.

Tim Peeters, Development Manager bij Matexi: “Als buurtontwikkelaar hechten we veel belang aan sociale contacten en verbondenheid tussen bewoners en omwonenden. Daarom voorzien we in Laar een gemeenschappelijke ruimte op het gelijkvloers van een van beide appartementsgebouwen. Dat buurtlokaal zal aansluiten op het groene buurtplein. Toekomstige bewoners van de 61 appartementen en 55 huizen kunnen er in de toekomst terecht voor ontmoetingsmomenten met buren, vrienden of familie.”

Het gedicht van Byloo is niet alleen een hulde aan de warme buurt die er tot leven komt, maar ook aan twee historische vrouwelijke figuren uit Geel, waarnaar de twee nieuwe straten en de beide appartementsresidenties genoemd zijn: Emilia Biddeloo en Joanna Cocx.

In aanwezigheid van burgemeester Vera Celis en cultuurschepen Pieter Cowé werd het gedicht onthuld en het buurtlokaal ingehuldigd.

Als buurtontwikkelaar hechten we veel belang aan sociale contacten en verbondenheid tussen bewoners en omwonenden.

Buurt vereeuwigt Emilia en Joanna

Emilia Biddeloo (1847-1913) was de enige vrouwelijke uitgeefster van het Nieuwsblad van Geel in de 19de eeuw. De krant werd opgestart door de gebroeders Cremers uit Turnhout, die zich in 1853 in Geel vestigden. Gemeentesecretaris Frans Biddeloo behoorde tot de medestichters. In de jaren 1870 nam hij het blad over van de gebroeders Cremers. Wanneer hij zes maanden later sterft, komt zijn ongehuwde zus, Emilia, aan het hoofd van het bedrijf. Ze leidde het blad tot in 1892. Haar bijnaam werd ‘madame den drukker’.

Joanna Cocx (+1567) was de eerste overste van de Gasthuiszusters-Augustinessen van het Oud Gasthuis in Geel. Ze kwam in 1552 aan uit Mechelen. De bisschop van Kamerijk en Jan III van Merode hadden haar gevraagd om het in die periode verwaarloosde gasthuis nieuw leven in te blazen. Ze deed veel pionierswerk: de statuten van het gasthuis werden aangepast, de gebouwen hersteld of uitgebreid en ze liet een nieuw pesthuis optrekken voor de verzorging van de besmettelijke pestlijders. Ze bleef overste tot aan haar dood in 1567.

Eerste bewoners in duurzame buurt

De eerste bewoners van de buurt Laar nemen in de loop van september hun intrek in de eerste appartementen. Dat betekent meteen dat het eerste residentiële warmtenet van de Kempen officieel in gebruik zal genomen worden. Dankzij aardwarmte zullen de 116 woningen in de winter duurzaam verwarmd kunnen worden, zonder aardgas. Tijdens de zomer zal de koude uit de bodem gebruikt worden om de woningen te koelen. Laar in Geel is de eerste buurt in de Kempen die van klimaatvriendelijke geothermie gebruik zal maken voor de verwarming van de woningen en van het sanitaire water.

“Elke bewoner in Laar wint 3 keer: hij krijgt een hogere comfortwaarde omdat de woning ook kan gekoeld worden, is niet afhankelijk van onstabiele gasprijzen, en levert een positieve bijdrage aan het klimaat door een lagere CO2 uitstoot,” stelt Tim Peeters.

Share: