Pers

Geen zandzakjes voor Hooglatem ondanks het recordpeil van de Leie

10 januari 2024

Het noodweer van begin januari '24 spaarde de provincie Oost-Vlaanderen niet, met de ergste watersnood in jaren en een afgekondigd rampenplan als gevolg. Toch bleef het gebied Hooglatem, gelegen in de gemeente Sint-Martens-Latem, gespaard van wateroverlast dankzij de investeringen in waterbeheersing door buurtontwikkelaars Matexi en Dumobil, en het goede beheer door Farys en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Op 3 en 4 januari steeg de waterstand van de Leie boven haar historisch maximum en trad de rivier op verschillende plaatsen buiten haar oevers. De situatie in Sint-Martens-Latem was vele malen erger dan bij de hevige neerslag in 2010 en 2021: er was een ongeziene wateroverlast aan de Leieboorden en de Baarle-Frankrijkstraat en Meersstraat kwamen onder water te staan.

De lager gelegen wijk Hooglatem, die in de jaren ’90 nog regelmatig te maken kreeg met overstromingen, blijft sinds 2010 evenwel gespaard van wateroverlast dankzij de investeringen van Matexi en Dumobil in de aanleg van dijken en waterbeheersingsinstallaties. De huidige bewoners van Hooglatem zijn hierdoor aan het ergste ontsnapt.

Belangrijke mijlpaal in de context van klimaatverandering

Laurens Dubaere, Development Manager bij Matexi: “De Westerplas, als gecontroleerd overstromingsgebied, heeft voldoende capaciteit om overtollig water op te vangen dat via de Nazarethbeek het gebied binnenkomt. Verder blijkt de afstemming tussen de inlaat aan de Westerplas en de pompen aan de Oosterdijk opnieuw effectief. De pompen deden hun werk en de Oosterdijk kon het opstuwende water vanuit de hoge Leie in de Rosdamvallei houden. Ook binnen de context van de klimaatverandering realiseren we hier, samen met het beheer door Farys, een belangrijke bescherming voor Hooglatem.”

Op de foto hieronder: de Westerplas. Lees verder onder de foto.

Frederik Van Damme, Regional Business Director bij Matexi: “Waterveiligheid in toekomstige woonprojecten is belangrijk voor Matexi en Dumobil – voor dit project verenigd in de vennootschap Hooglatem NV. Matexi heeft samen met Dumobil al miljoenen euro’s in waterbeheersing geïnvesteerd in Hooglatem. We zijn blij dat we de bestaande en toekomstige bewoners van de wijk Hooglatem op die manier kunnen vrijwaren van wateroverlast. Onze projectgronden aan de Keistraat, die hoger liggen dan de huidig bebouwde gronden te Hooglatem, kennen uiteraard nooit problemen.”

Waterveiligheid in toekomstige woonprojecten is belangrijk. De investeringen in waterbeheersing door Matexi en Dumobil renderen.

Share: