Pers

Matexi en Karno realiseren het eerste geothermische warmtenet voor woningen in Wallonië

14 september 2023

Waals minister van Energie, Philippe Henry, en Waals minister van Economie en Ruimtelijke Ordening, Willy Borsus, gaven samen met de burgemeester van Geldenaken, Jean-Luc Meurice, het startschot voor de eerste boring van het geothermische warmtenet in Belle Vallée, de nieuwe woonbuurt in Geldenaken. Matexi – duurzame buurtontwikkelaar – bundelt de krachten met Karno – specialist in CO2-arme warmtenetten – en ontwikkelt een concreet en duurzaam alternatief voor energie op fossiele brandstoffen. Daarmee zetten beide partners de deur open naar een belangrijke ontwikkeling op het gebied van hernieuwbare energie binnen de Waalse vastgoedsector.

Een geothermische installatie haalt thermische energie rechtstreeks uit de bodem en verwarmt daarmee zowel het water als de 140 woningen in de woonbuurt. De constante temperatuur van de bodem dient als natuurlijke en lokale energiebron die tijdens de zomermaanden bovendien ook voor koeling zorgt. Nadat de energie met behulp van waterpompen op de juiste temperatuur is gebracht, wordt ze over alle woningen verspreid via een warmtenet, een ingenieus stelsel van leidingen die de warmte naar de woningen brengen. Dankzij dit systeem zullen niet enkel de bewoners van de toekomstige appartementen, maar ook van de huizen in Belle Vallée van dit unieke warmtecomfort kunnen genieten, een primeur in Wallonië. De leidingen zullen een warmtenet van bijna een kilometer vormen.

Grégory Meys, co-founder van Karno: “In een gebied waar de samenstelling van de bodem zich perfect leent voor geothermische energie kiezen Matexi en Karno voor een duurzame, toekomstgerichte oplossing. In de buurt Belle Vallée zullen we de energie niet per woning uit de bodem halen, maar alle 140 woningen aansluiten op een collectieve geothermische installatie met behulp van een warmtenet."

Matexi en Karno kiezen voor een duurzame, toekomstgerichte oplossing.

Oplossing voor energie- en klimaatuitdagingen

Geothermische energie helpt om woonbuurten te realiseren die geen gebruik meer maken van fossiele energie. Die vorm van energie is dus milieuvriendelijk, maar ook energiezuinig zonder in te boeten op comfort: op warme dagen worden de woningen immers ook gekoeld.

Als buurtontwikkelaar ijvert Matexi voor het verduurzamen van woningen in België en de transitie naar hernieuwbare energie. 

Renaud Naiken, Business Manager Waals-Brabant bij Matexi: “Het wordt steeds duidelijker dat de manier waarop woonbuurten worden gerealiseerd, kan bijdragen tot het oplossen van de huidige energie- en klimaatuitdagingen. Een buurt biedt namelijk veel meer duurzame én betaalbare mogelijkheden dan een individuele woning. Zo kunnen de kosten voor groene energie in een buurt gedeeld worden."

Nicolas Layon, Project Developer bij Matexi: “Elk gezin dat is aangesloten op het warmtenet helpt de klimaatverandering tegen te gaan door energie te putten uit lokale, CO2-vrije energiebronnen. Het warmtecomfort wordt steeds gegarandeerd, vooral dankzij de mogelijkheid om de woning tijdens de zomer te koelen. In combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen en een lage EPC-waarde zal iedereen die gebruikmaakt van geothermische energie zijn energiefactuur perfect onder controle kunnen houden."

Een buurt biedt veel meer duurzame én betaalbare mogelijkheden dan een individuele woning. Zo kunnen de kosten voor groene energie in een buurt gedeeld worden.

Wallonië CO2-neutraal tegen 2050

De 140 nieuwe gezinnen in Belle Vallée zullen hun energieverbruik voor de verwarming van hun woning en het opwarmen van sanitair water met zo'n 100% kunnen doen dalen. Dat maakt het mogelijk om over een periode van 20 jaar niet minder dan 6.552 ton aan CO2-uitstoot te voorkomen. Dat is het equivalent van bijna 200.000 autoritten tussen Brussel en Luik of 4000 retourvluchten tussen Brussel en New York. Als de elektriciteit van de warmtepomp opgewekt wordt uit hernieuwbare bronnen, zoals de zon, worden de woningen dus CO2-neutraal voor hun verwarming en koeling.

Dat wordt mogelijk gemaakt omdat Matexi op elk van de woningen fotovoltaïsche zonnepanelen zal plaatsen, en Karno een energiegemeenschap zal oprichten om het eigen verbruik van lokale, groene energie in de buurt aantrekkelijker te maken.

Geothermische energie is nog niet wijdverbreid, maar het aandeel ervan in de Waalse energiemix zal, naast de andere hernieuwbare energiebronnen, de komende tijd moeten toenemen als we de doelstellingen van de Warmtestrategie en het Plan Air Climat Energie 2030 van het Waalse gewest willen verwezenlijken. Met dit plan wil het Waalse gewest tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55% verminderen, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen verdubbelen, de luchtkwaliteit verbeteren en de energiearmoede bestrijden.

Philippe Henry, Waals minister van Energie: “Het project dat vandaag van start gaat, combineert drie cruciale elementen van decarbonisatie: het gebruik van geothermische energie, de inzet van het warmtenet en het beloftevolle potentieel van energiegemeenschappen. Het winnende trio op economisch, maatschappelijk en ecologisch vlak. De enige geothermische energie die momenteel ingezet wordt als resultaat van onze overheidsoproep in december 2022, is een essentieel onderdeel van onze decarbonisatie-inspanningen. Die oproep resulteerde in 33 projecten met een totaal jaarlijks productiepotentieel van ruim 50 GWh. Zoals we hier in Geldenaken zien, werpt deze economische en ecologische aanpak duidelijk zijn vruchten af."

Willy Borsus, minister-president van Wallonië en minister van Economie en Ruimtelijke Ordening: “De bouwsector, die de ruggengraat van onze regionale economie vormt, is in volle ontwikkeling en staat voor heel wat uitdagingen. Het is een sector die waarde en werkgelegenheid creëert (61.600 banen in ruim 34.400 bedrijven, zelfstandigen inbegrepen) en momenteel wordt geconfronteerd met ontelbare uitdagingen, zowel op economisch (materialen, vastgoedcrisis...) en maatschappelijk vlak (tekort aan arbeidskrachten, imago van de sector, toegankelijkheid van woningen...) als wat betreft het milieu (afvalbeheer, energieverbruik, CO2-uitstoot....). De bouwsector moet blijven innoveren en zichzelf heruitvinden. Met soortgelijke projecten kunnen we deze uitdagingen het hoofd bieden, door energie te produceren met een minimale broeikasgasuitstoot, door de energiekosten van de bewoners te verlagen en geavanceerde technologieën te ontwikkelen. Dankzij zulke projecten testen we innovaties uit voor de bouwsector van morgen hier in Wallonië."

Jean-Luc Meurice, burgemeester van Geldenaken: “Ik heb me ertoe geëngageerd om tegen 2030 de CO2-uitstoot in Geldenaken te verminderen met 40%. Dat doel kan bereikt worden dankzij onder andere een beter energiebeheer en een groter gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast wil ik de veerkracht van onze gemeente versterken door onze leefomgevingen aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Toen Matexi het voorstel deed om een geothermisch warmtenet te ontwikkelen voor de buurt Belle Vallée, hebben mijn collega's van de gemeenteraad en ikzelf dit project met open armen ontvangen."

Dankzij deze projecten testen we innovaties uit voor de vastgoedsector van morgen in Wallonië.

Share: