Investeren

5 actuele vast(goed)stellingen uitgelicht

2 maart 2023

Het turbulente jaar 2022 deed vele markten op hun grondvesten daveren, maar die van het vastgoed bleef alsnog overeind. Mogen we naschokken verwachten in 2023? Blijft vastgoed een veilige formule voor investeerders? Wij blikken vooruit en zien vijf vastgoedtendensen.

Op een klein jaar tijd belandden we in een geheel nieuw vastgoedtijdperk door huizenhoge bouwkosten en energieprijzen, en een onstabiele geopolitieke situatie. Maar ondanks die uitdagingen is investeren in vastgoed nog steeds een rendabele optie, vooral vanwege de flexibiliteit in keuze. Dus, hoe pas je je best aan de nieuwe realiteit aan? 

1. Kies het juiste type vastgoed

Duurzaam nieuwbouw vastgoed, meer bepaald in en rond de centrumsteden, blijft altijd een veilige keuze. Waarom? De gebruiker kijkt steeds meer naar de Total Cost of Living, waar bijvoorbeeld energie een flink deel van uitmaakt. En de tijd van spotgoedkope olie en gas komt niet meer terug. Zowel de investeerder als gebruiker (huurder) staat dus meer stil bij begrippen als EPC en BEN 

Ook de markt van studentenkamers is doorgaans rendabel, al zijn er verschillen van stad tot stad. Denk hierbij wel aan de specifieke regelgeving inzake veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen. Tot slot is er een ongezien hoge vraag naar (nieuw) logistiek vastgoed. Enerzijds onder druk van de toenemende e-commerce en supply chain optimalisatie, anderzijds door stijgende bouwkosten en lange bouwtermijnen op de (al even schaarse) bebouwbare gronden. 

2. Waar strategisch investeren?

Middelgrote steden en de rand rond centrumsteden bieden een goede balans tussen huurrendement en toekomstige meerwaarde. Strategisch investeren doe ook je in de zogenaamde 15-minutensteden, oftewel daar waar het uitgangspunt is om op wandelafstand alle essentiële voorzieningen als winkels, kantoren, scholen en gezondheidszorg terug te vinden. 

3. Is dit wel het juiste moment om te investeren?

Ondanks de schokken in 2022 antwoorden wij volmondig ‘ja’. Vastgoed is vandaag meer dan ooit een duurzame, rendabele belegging. De hogere rentevoeten en bouwkosten doen mensen langer huren om te sparen voor een eigen woning. Wat op zijn beurt zorgt voor hogere huurprijzen. Ook de gezinsverdunning zorgt voor een constante vraag naar beschikbare woningen. Wonen blijft dus een zogenaamd acyclisch product. Daarnaast blijft vastgoed een ‘zekerheid’ in onzekere tijden van geopolitieke spanningen en springerige beurzen.  

4. De shift naar belasting op reële huur 

Momenteel wordt er belasting geheven op basis van het kadastraal inkomen (KI), dat vaak lager is dan de werkelijke huurinkomsten. Een belasting op de reële huurinkomsten - verminderd met de aftrekbare kosten - zou een progressief tarief volgen, afhankelijk van de hoogte van de huurinkomsten. Als dat erdoor komt, wordt investeren uiteraard minder interessant, met bijgevolg minder aanbod. Daarnaast kan het leiden tot een verhoging van huurprijzen, omdat investeerders hun rekening maakten voor de invoering ervan, en zij de extra kosten zullen willen recupereren. 

5. De opkomst van collectieve energiesystemen

Energie wordt wellicht dé gamechanger op de vastgoedmarkt. Het prijsverschil tussen niet-energiezuinige en BEN-woningen tekent zich alsmaar scherper af. Op de langere termijn gaan we naar een collectieve energievoorziening op buurtniveau. De integratie van exploiteerbare, collectieve energiesystemen in nieuwbouwprojecten op vlak van geothermie (beoveld, KWO installatie, …) en de opkomst van ESCO’s (Energy Service Companies) die deze systemen beheren, luiden een nieuw tijdperk in van duurzame oplossingen voor een betaalbare kost.  

Share: