Grimbergen Beigemveld

 • Rustige woonbuurt nabij de kern van Grimbergen
 • Een groot groen park voor ontspanning en ontmoeting
 • 159 duurzame woningen en 2 kleinschalige meergezinswoningen 
 • Aandacht voor duurzame waterbeheersing en mobiliteit met aangename fiets- en wandelpaden

Kruipstraat, Grimbergen

Bij de dorpskern van Grimbergen ligt onze nieuwe buurtontwikkeling Beigemveld. Ze bestaat uit 159 landelijke en moderne woningen en 2 kleinschalige meergezinswoningen met als groene hart een publiek park op een momenteel ontoegankelijk privéveld. Duurzaamheid en levenskwaliteit staan centraal. In het ontwerp voorzien we energiezuinige woningen en appartementen, elektrische deelwagens, een doordacht waterbeheersysteem en slimme mobiliteit. Nieuwe fiets- en wandelpaden maken de buurt beter bereikbaar voor de toekomstige én bestaande buurtbewoners, terwijl het park ontmoeting en ontspanning biedt voor jong en ouder.

Via deze website willen we misverstanden verhelpen en correct en transparant informeren. Heb je een vraag of wil je graag op de hoogte blijven? Reageer dan via de respectievelijke knoppen.

Over de buurt

Architectuur op maat van de buurt en bewoners

Matexi streeft voor elke buurt naar een eigen identiteit. Het concrete resultaat zie je in het beeldkwaliteitsplan dat voor Beigemveld werd opgemaakt.

Lees meer...

Een eigen identiteit voor de buurt, wat bedoelen we daarmee? Het gaat dan om een rijke, genereuze architectuur, op mensenmaat en met aandacht voor detaillering. Architectuur die samen met het openbaar domein en de bestaande wijk een eenheid vormt  met een herkenbare en eigen stijl.

Welke stijl en materialen passen bij de omgeving? Hoe creëren we evenwicht binnen diversiteit? Met die vragen gaan we aan de slag en realiseren we een samenhang tot in detail (gevels, daken, gevelopeningen,…) Dit kader krijgt vorm in het beeldkwaliteitsplan.

Binnen dat algemene kader hebben bewoners individuele vrijheid, door met de architecturale details te variëren. Ook tussen de individuele woning en de aangrenzende straat of het park voorzien we een samenhang en zachte overgang, door middel van groene voortuinen of natuurlijke hagen. Uiteraard mét privacy in de eigen achtertuin, maar de voortuin moet uitnodigend zijn.

projectidentiteit 1 2
Extra focus op mobiliteit

Matexi beperkt de bijkomende verkeersimpact op de bestaande buurt door de nieuwe buurt onder te verdelen in vier kwadranten. Er gaat veel aandacht naar de voetgangers en fietsers.

Lees meer...

We begrijpen heel goed dat extra verkeer een bezorgdheid is van de omwonenden. We bestudeerden dan ook grondig de bewegingen van alle mobiliteitsmiddelen. Volgens meerdere onafhankelijke mobiliteitsstudies blijven de bijkomende intensiteiten op de verschillende ontsluitingswegen beperkt. Zelf op de drukste uren van de dag, op de drukste ontsluitingsweg, gaat het om minder dan 1 bijkomende auto om de drie minuten. Op de andere uren van de dag zijn het er dus minder.

Hoe houden we het verkeer veilig én vlot? De nieuwe woonbuurt wordt opgedeeld in vier kwadranten, waartussen gemotoriseerd verkeer niet kan wisselen. Het zijn dus allemaal doodlopende wegen. Zo worden de gemotoriseerde verplaatsingen evenwichtig verspreid over de buurt/omgeving om aan te sluiten op de bestaande wegen.

Om duurzame mobiliteit te stimuleren, voorzien we minimaal 2 elektrische deelwagens (met laadpaal) voor de hele buurt. Een écht duurzaam alternatief voor gezinnen die de aankoop van een tweede wagen overwegen. En met de nieuwe wandel- en fietsverbindingen creëren we bovendien meer veiligheid en verkeersluwe woonbuurten.

mobiliteit 1
Doordacht en duurzaam omgaan met water

Een toekomstgerichte infrastructuur met duurzame oplossingen via de opvang en buffering van regenwater binnen het project.

Lees meer...

De toekomst vraagt om slim waterbeheer. Daar twijfelt niemand nog aan, na de watersnood van de zomer 2021 en met de versnelde klimaatopwarming. Bij Matexi zetten we sterk in op grondig studiewerk door onafhankelijke experts, op maat van elk project. Zo komen we tot doordachte oplossingen en duurzame buurten die de ook komende generaties beschermen.

Hoe passen we die toe in Beigemveld? Ten eerste zorgen we voor voldoende natuurlijke buffer- en infiltratiecapaciteit via grachten en wadi’s. Die zorgen al dat 90-96% van het regenwater in de bodem geraakt. Een tweede beschermingslinie zijn de bufferbekkens, die bij hevige buien in actie komen en het overtollige water geleidelijk in de bodem laat dringen, zonder haar te verzadigen. In Beigemveld creëren we zo 10% meer buffercapaciteit dan wettelijk vereist.

Verder maken we in de tuinen en het openbaar domein maximaal gebruik van waterdoorlatende verharding, om nog meer waterinfiltratie toe te laten. Kortom, de infrastructuur werd zo gedimensioneerd, dat al het regenwater wordt opgevangen binnen het project zelf. Enkel in uitzonderlijke situaties zal er een overstort zijn naar het bestaande rioleringsnet, maar nooit meer dan 2% van het totale volume.

Water wordt ook steeds duurder, en schaarser bij droogte. Daarom recupereren we het kostbare hemelwater via regenwaterputten op de privégrond. We streven ernaar om elke grondgebonden woning en gelijkvloers appartement aan te sluiten op regenwater voor het toilet, de wasmachine en de tuinkraantjes.

Waterbesparing is de laatste stap in bewust omgaan met water. Daarom bevat het standaard sanitairpakket enkel nog waterbesparende kranen en douches. Zo kunnen we iedereen stimuleren om via duurzame keuzes mee het verschil te maken.

waterbeheersing 1
buurtbarometer

Bekijk de buurt

 • 20/12/2021

  Verkavelingsvergunning

 • 19/11/2021

  Herstel-RUP

 • 23/09/2021

  Goedkeuring gemeenteraad herstel-RUP

 • 01/09/2021

  Uitvoeringswerken waterbeheer - Matexi voert werken in afwachting van de definitieve oplossing

 • 31/05/2021

  Onafhankelijke mobiliteitsstudies door de gemeente en Matexi

Veelgestelde vragen

 1. Hoe duurzaam zal er gebouwd worden in het project Beigemveld?

  In de architectuurplannen voor Beigemveld vormt duurzaamheid de groene draad. Met natuurlijk energiezuinige appartementen en woningen, streekeigen en hernieuwbare materialen, een centraal park van meer dan 7000m2 met een diversiteit aan bomen en planten. Daarnaast plannen we de nodige infrastructuur voor deelwagens om het gebruik van wagens te optimaliseren en de infiltratie van hemelwater te maximaliseren.

Vraag niet beantwoord?

Contacteer ons

Andere projecten in de buurt