Pers

Nieuwbouwmarkt België bereikt prijsplafond in 2023

2 januari 2024

In het vierde kwartaal van 2023 stabiliseerden de prijzen van nieuwbouwvastgoed in België. Daarmee komt een voorlopig einde aan een jarenlange periode gekenmerkt door prijsstijgingen in de nieuwbouwmarkt die sneller gingen dan de secundaire vastgoedmarkt. Dit blijkt uit de Nieuwbouwbarometer, een initiatief van buurtontwikkelaar Matexi en vastgoeddataplatform Realo dat de prijsevoluties van de Belgische nieuwbouwvastgoedmarkt in kaart brengt.

De vierdekwartaalcijfers laten toe om de onderliggende trends over het afgelopen jaar beter te begrijpen. Hoewel het voorbarig is om te spreken van een trendbreuk, is het duidelijk dat de stabilisatie van de nieuwbouwprijzen niet als een verrassing mag worden gezien. Na de eerste coronalockdown duwde een fors gestegen vraag, die het aanbod ruim oversteeg, de prijzen omhoog. De economische heropleving post-corona leidde tot inflatie die de bouwkosten stevig omhoog duwde. Daar kwam begin 2022 de energiecrisis bovenop. Allemaal factoren die de prijs voor energiezuinige nieuwbouw omhoog stuwden.

De ingrepen van de ECB om de inflatie te beteugelen, duwden de rente omhoog wat onvermijdelijk een rem zette op het aantal vastgoedtransacties. In de loop van 2023 zorgde het rentebeleid van de ECB ervoor dat de inflatie afzwakte, waardoor o.a. de bouwkosten minder hard stegen. Het feit dat de bouwkosten stabiliseren (sinds tweede kwartaal 2023) en de betaalbaarheid afneemt als gevolg van gestegen rentevoeten zorgt ervoor dat nu ook de prijzen van nieuwbouwvastgoed plafonneren.

(lees verder onder de afbeelding)

Kijken we naar het vierde kwartaal van 2023 dan zien we minieme prijsevoluties in de Belgische nieuwbouwmarkt: prijzen van appartementen stegen met 0,97% ten opzichte van het vorige kwartaal, huisprijzen stegen met 0,04%. Op jaarbasis stegen prijzen van appartementen met 5,07% en huisprijzen met 3,11%. De laatste kwartaalresultaten bevestigen eerdere signalen dat de nieuwbouwmarkt stabiliseert na een periode van significante prijsstijgingen – tussen 2017 en 2023 namen prijzen toe met 33,8% (appartementen) en 39,7% (huizen).

De stabilisering komt er door de twee eerder aangehaalde factoren. Roel Helgers, Market Economist bij Matexi: “De prijsstabilisering kan onder andere verklaard worden door de renteverhogingen die de Europese Centrale Bank en andere centrale banken in 2022 en 2023 doorvoerden. Als gevolg van de hogere rentevoeten daalde niet alleen het aantal vastgoedtransacties, maar de daaruit voortvloeiende economische afkoeling deed eveneens de prijzen van bouwmaterialen stabiliseren.”

Fabrice Luyckx, dataspecialist bij Realo: “De recente resultaten van de Nieuwbouwbarometer wijzen op een voorlopige stabilisatie van nieuwbouwprijzen, zoals we eerder zagen bij de secundaire markt. Maar we mogen daarbij niet uit het oog verliezen dat nieuwbouwprijzen veel sterker stegen dan die van secundaire woningen. De prijsstijgingen die we vandaag zien bij energie-efficiënte bestaande woningen wijzen mogelijk op een correctie van de markt, waarbij energiezuinigheid een bepalende factor is geworden voor de woningprijzen.”

Dat alles geeft de volgende prijzen en prijsevoluties voor de verschillende segmenten en de verschillende regio’s van het land: 

(lees verder onder de afbeeldingen)

Over de Nieuwbouwbarometer

De Nieuwbouwbarometer verzamelt op objectieve wijze data van online vastgoedaanbiedingen, open data van de overheid en andere online bronnen. Dat resulteert in een substantieel en representatief staal van de hele Belgische nieuwbouwmarkt. De academische en onafhankelijk gevalideerde analysemethode laat toe om nauwkeuriger de werkelijke prijsevoluties voor nieuwbouwhuizen en -appartementen op te volgen, rekening houdend met veranderingen in karakteristieken van panden door de tijd

De Nieuwbouwbarometer volgt de actuele prijsevoluties (excl. btw) voor een typische Belgische woning, zijnde een halfopen bebouwing van 160m2 met drie slaapkamers, badkamer en tuin. In het segment van appartementen gaat dit om een appartement van 95m2 met twee slaapkamers en badkamer.

 

Prijs en evolutie op provincieniveau:

(excl. btw)

Share: