Watertoets

Info over overstromingsgevoeligheid

Vanaf 1 januari 2023 geldt in Vlaanderen omtrent de overstromingskans van vastgoed, onder meer bij de verkoop ervan, een gewijzigde informatieplicht.

Bij de inschatting van de overstromingskans wordt er rekening gehouden met 3 mogelijke overstromingsbronnen:

  • kustoverstroming
  • overstroming vanuit waterlopen
  • overstroming door intense neerslag

De mogelijke impact van deze overstromingsbronnen, afzonderlijk en tezamen, is te consulteren op https://www.integraalwaterbeleid.be/watertoetsinstrument/

Omdat de overstromingskans van het perceel en van het gebouw kan verschillen, zijn er 2 overstromingsscores:

  • De G-score voor het gebouw
  • De P-score voor het perceel

Elk perceel en elk gebouw krijgt een score, op een schaal van A tot D. De meest kritieke overstromingsbron (pluviaal, fluviaal, kustoverstroming) bepaalt de uiteindelijke score.

Verwar overstromingsgevoelige gebieden niet met risicozones voor overstromingen.

Enkel risicozones voor overstromingen kaderen in de natuurrampenverzekering en kunnen bijvoorbeeld aanleiding geven tot hogere premies of vrijstellingen.

In overstromingsgevoelige gebieden zal de stedenbouwkundige ambtenaar bij bepaalde vergunningsplichtige handelingen advies vragen aan de waterbeheerder omtrent mogelijke schade aan het watersysteem of aan het gebouw.

Verdere informatie kan je vinden via www.watertoets.be.

Meer info op Vlaanderen.be