Asse Still

 • Autoluwe buurt met nadruk op groen, water en beleving
 • Op wandel- en fietsafstand van natuurgebieden
 • Mix van gezinswoningen, appartementen en handelsruimtes
 • Vlakbij openbaar vervoer, Brusselse Ring en kantoren van internationale bedrijven

Zellik

Still komt tot leven

In het zuidoosten van Asse, op enkele meters van de hoofdstad, ontspringt weldra de nieuwe buurt StillDe voormalige fabrieksterreinen van Stillemans in Asse maken plaats voor een unieke rust- en belevingsplek met ruimte voor wonen, ontspanning, retail en veel natuur op een uitzonderlijke topligging.

Still wil uitgroeien tot de referentie van een bloeiende groene en verbonden buurt in harmonie met de stad. Om dat waar te maken start Matexi weldra met de werkzaamheden. In eerste instantie door de bestaande fabrieksgebouwen te ontmantelen, de gebetonneerde vlakte op te breken en de terreinen proper te maken.

Het volledige traject van Still volg je op deze pagina. 

Wil jij Still tot leven zien komen?
Mis niets en meld je aan voor de updates via de blauwe knop.

Het project in cijfers

65% groene ruimte

65%

 • Nadruk ligt op open, groene ruimte
 • Maar 1/3de van het terrein wordt bebouwd

300 meter van het station

300m

 • Station Sint-Agatha-Berchem op wandelafstand
 • 15 minuten treinen naar Brussel-Centraal

Ontdek de buurt

Afbraak en sanering

De open ruimte in Vlaanderen is schaars. In plaats van de resterende open plekken vol te bouwen, worden verlaten en onderbenutte sites omgevormd tot nieuwe woonbuurten. Dit soort plekken, zoals de oude fabriekstereinen in de Jan Tieboutstraat, noemen we brownfields.

Lees meer...

De open ruimte in Vlaanderen is schaars. In plaats van de resterende open plekken vol te bouwen, worden verlaten en onderbenutte sites omgevormd tot nieuwe woonbuurten. Dit soort plekken, zoals de oude fabriekstereinen in de Jan Tieboutstraat, noemen we brownfields.

Op deze brownfields mag niemand zich vestigen zonder eerst de vervuilde bodem te saneren. Aangezien de laatste eigenaars van de fabrieksgebouwen failliet zijn gegaan, kunnen zij de sanering niet betalen. Matexi neemt die maatschappelijke rol over. We pakken de plek structureel aan, breken de gebouwen af en zorgen voor een propere en veilige bodem.


In samenwerking met de OVAM


De sanering van de bodem en het grondwater gebeurt door de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM). Zij financieren de sanering en voeren ze ook uit. Hiervoor stellen ze gespecialiseerde firma’s aan die voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Matexi werkt mee aan een uitvoeringsplan waarbij de hinder voor de buurt zo beperkt mogelijk blijft. 

Sloopstudie


Voor de OVAM start met de sanering, moeten de gebouwen gesloopt worden. Dat doen we op basis van een studie van de OVAM. In die studie staat in welke volgorde de gebouwen gesloopt worden en op welke manier de materialen verwerkt en gerecycleerd kunnen worden. Matexi duidde daarna een aannemer aan om de werken uit te voeren. Die aannemer is nu bezig met de concrete voorbereiding van de sloop.

Procedure tegen krakers


Zolang de gebouwen er staan, zijn ze een aantrekking voor krakers en criminelen. Daarom startten we een procedure op bij het vredegerecht. De vrederechter kan de uitdrijving van de krakers bevelen, waarna een gerechtsdeurwaarder de krakers definitief kan uitwijzen. Matexi en de gemeente volgen de situatie van dichtbij op.

Still wordt referentieproject voor duurzaamheid

Still moet een referentie worden voor gelijkaardige sites in de toekomst. Daarom staat duurzaamheid helemaal centraal in onze plannen. We zijn volop aan het onderzoeken hoe we de site helemaal toekomstproof maken.

Lees meer...

Asse - Still moet een referentie worden voor gelijkaardige sites in de toekomst. Daarom staat duurzaamheid helemaal centraal in onze plannen. We zijn volop aan het onderzoeken hoe we de site helemaal toekomstproof maken. Momenteel bestuderen we:

 • hoe we de buurt verwarmen met hernieuwbare energie;
 • hoe we het hemelwater zoveel mogelijk hergebruiken;
 • hoe we de natuur rond de gebouwen versterken;
 • hoe we gemotoriseerd verkeer tot een minimum beperken;
 • en hoe fietsers en voetgangers voorrang krijgen op de site.


Voor de uitwerking van een duurzame mobiliteitsvisie doen we beroep op Mint, een gerenommeerd verkeers- en mobiliteitsbureau. 

Toparchitectuur in een groen kader

De toekomstige buurt wordt een harmonieus architecturaal geheel. Binnen een aantrekkelijk totaalplaatje krijgt elk gebouw en elke woning een uniek karakter. 

Lees meer...

Voor de uitwerking van het plan selecteerde Matexi een team van experten. Lieven Achtergael architecten, META en ECTV nemen het ontwerp van de gebouwen voor hun rekening. Buro Sant & Co zorgen voor het landschapsontwerp en de publieke ruimte en de ingenieurs van Meso bestuderen de technische kant van het verhaal.

buurtbarometer

Bekijk de buurt

Updates

 • 02/12/2022

  Einde sloop fabrieksterreinen Stillemans

 • 25/05/2021

  Sloop eerste gebouwen

 • 01/05/2019

  Tekenen brownfieldcovenant

 • 26/03/2018

  Goedkeuring RUP

 • 02/01/2017

  Ruimtelijk uitvoeringsplan

Veelgestelde vragen

 1. Welke werken zijn momenteel aan de gang op het terrein?

  De sloopwerken startten in 2021 aan de Brusselsesteenweg. 

  In 2022 wordt de sloop van de site verdergezet. Hierbij wordt telkens het werfverkeer maximaal ontsloten via de Brusselsesteenweg om geluidshinder bij buurtbewoners te verminderen. 

  Het einde van de sloopwerken wordt verwacht tegen de zomer van 2022.

Vraag niet beantwoord?

Contacteer ons

Andere projecten in de buurt