Ranst Laarstraat

  • mix van woontypes
  • nieuwe woonomgeving nabij het centrum van Ranst
  • duurzaam, energiezuinig en flexibel 
  • vlot bereikbaar voor voetgangers en fietsers
  • schrijf je alvast in op de wachtlijst om niets te missen!

Laarstraat 12, Ranst

Rustig wonen rond het groen

Op 500m van de dorpskern van Ranst ontwikkelt Matexi een nieuwe landelijke woonbuurt op maat van de omgeving. Van hieruit wandel je naar het centrum van Ranst, kasteel Zevenbergen en het Muizenbos, of fiets je voor je hobby of werk vlot naar het centrum van Antwerpen. De toekomstige bewoners zullen hier kunnen thuiskomen in alle rust. Centraal ligt er immers een groene zone die maar liefst de helft van het volledige gebied dekt. Deze autoluwe en duurzame woonbuurt staat garant voor een rustige en veilige woonomgeving, vlot bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Ideaal wonen dus voor jong en oud!

Uitganspunt van het plan is een kwalitatieve collectieve buitenruimte. Rondom deze grote groene zone bouwt Matexi straks ruim 50 eengezinswoningen. Het huidige privatieve maïsveld wordt omgetoverd tot een grote publieke zone, een oase van rust voor bewoners en bezoekers. Leefruimtes van de woningen zoeken de relatie op met het openbaar domein om een harmonieus en warm geheel te vormen. Deze hedendaagse woonontwikkeling is een mix van verschillende woontypes en wordt in een duurzaam en energiezuinig jasje gestoken. 

500.000 liter buffercapaciteit water

500.000

Er is gestreefd naar hemelwaterneutraliteit. Binnen het gebied kan zonder overstort naar de omgeving ruim een half miljoen liter water geborgen worden.

1870 m² infiltratieoppervlakte

1870

Over een ruime oppervlakte kan het oppervlaktewater vrij infiltreren in de bodem om te vermijden dat er water afgevoerd moet worden naar de riolering.

575 stuks heesters en bomen

575

Binnen het project wordt een aanplanting voorzien van 59 nieuwe bomen en 516 heesters.

11390 m² openbaar domein

11390

Naast een centrale groenzone ter grootte van een voetbalveld, wordt bijna 40% van het terrein openbaar toegankelijke wegenis en groenzone voorzien.

Schrijf je in op de wachtlijst en blijf op de hoogte!

Ontdek de buurt

Beleidsvisie

Het project is een voorbeeld van een uitwerking van alle aspecten van de nieuwe beleidsvisie.

Lees meer...

De woonontwikkeling – volledig gelegen in woongebied - voorziet ruimte voor kleinere en grotere woningen (van 2 tot 5 slaapkamers) en een kleinschalig appartementsgebouw. Het appartementsgebouw bestaat uit slechts drie bouwlagen en sluit zo qua volume aan bij zowel de bebouwing in het project als deze langs de Vaartstraat. De interactie van de leefruimtes met het openbaar domein is maximaal. Bij de appartementen is dit dankzij grote terrassen en leefruimtes die zullen uitgeven op groen.

Het woonaanbod is hier zeer divers en dit zal de woonbeleving uniek maken. Het project zal ook in z’n geheel samen opgetrokken worden waardoor de kwaliteit van de architectuur kan bewaakt worden en een mooi harmonieus geheel kan bekomen worden. 

In het huidige verkavelingsontwerp gaat er bijzondere aandacht naar het gedeeld en meervoudig gebruik van ruimte, het creëren van een aantrekkelijke omgeving met waardering van de karakteristieken van het landschap, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en energetische aspecten. Kortom het is een voorbeeld van toepassing van de nieuwe beleidsvise van Ranst.

GemengdAanbod white
Waterhuishouding

Water en groen als grote troef voor de buurt.

Lees meer...

Op de site kan worden uitgegaan van een volledig gescheiden rioleringsstelsel, waarbij het hemelwater maximaal ter plaatse gehouden wordt voor hergebruik of infiltratie. De verharding wordt beperkt. Grote onverharde zones laten een vlotte infiltratie in de bodem toe.

Doordachte groenaanplanting en open grachten zorgen voor infiltratie en een natuurlijke opname van hemelwater. Het afstromende hemelwater van de wegenis en private percelen wordt opgevangen in wadi’s die afwateren richting de centrale groenzone.

Het water vormt tevens een landschappelijk element. Het wadi-stelsel wordt zo berekend dat het water maximaal kan infiltreren op eigen terrein en geen waterdruk genereert buiten de projectzone. Door deze ingrepen zal de watergevoeligheid van het gebied verbeteren, het overstromingsrisico verminderd worden en wordt de projectzone klimaatbestendig ingericht.

PubliekeGroenzone white
Mobiliteit

Mobiliteit op maat van de buurt, focus op de zwakke weggebruiker en ruime parkeermogelijkheden voor de wagen. 

Lees meer...

De nieuwe woonontwikkeling belooft straks de uitvalsbasis te worden voor jong en oud. De aandacht ligt voornamelijk op de zwakke weggebruikers met voldoende ruimte voor wandel- en fietsverbindingen. Niettegenstaande werd er ruimte voorzien voor parkeren ter hoogte van de aansluiting.

Kinderen spelen naar hartenlust in de publieke groenzones of op straat. De ontsluiting van het project is gelijkmatig gespreid over 2 ontsluitingen, één via de Laarstraat en één via de Vaarstraat, waardoor er geen gemotoriseerd verkeer doorheen de buurt rijdt. Naast een fietsenberging voor elke woning, komen er ook collectieve fietsenbergingen en publieke fietsstaanplaatsen.

Maar liefst de helft van het gebied is voorzien als publiek domein. Het overgrote deel hiervan kleurt straks groen. De impact en inpassing van verschillende mobiliteitsvormen in de omgeving werd nauwkeurig geanalyseerd en in kaart gebracht. Zo werd er in aanloop van de vergunningsaanvraag ook een mobiliteitstoets uitgevoerd, waarvan de conclusie was dat vanuit mobiliteitsperspectief de woonsite een zeer beperkte invloed heeft op het verkeer in de Vaartstraat en Laarstraat.

Fietsverbinding white 1

Gerelateerde artikels