Herentals Zeelputten

  • kleinschalig woonproject op maat van de buurt
  • mix van typologieën: woningen en appartementen
  • vlakbij het centrum van Herentals en diverse openbaar vervoersmogelijkheden
  • focus op energiezuinigheid met warmtepomp en zonnepanelen

zeelputten 8, herentals

Wil je meer weten over dit project?

Op een steenworp van het levendige centrum van Herentals ontwikkelt Matexi een kleinschalig woongebied waar comfort, duurzaamheid en groen elkaar ontmoeten. Gelegen tussen Wochterberg en de Augustijnenlaan, biedt deze woonbuurt een vlotte toegang tot alle voorzieningen en is tevens uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer.

De nieuwe buurt wordt gevormd door 21 moderne appartementen en 5 eigentijdse woningen, omgeven door weelderig groen. Met aandacht voor het behoud van het merendeel van de bestaande bomen op het terrein, wordt er een nieuw publiek domein van 1.135m² gecreëerd. Daarnaast wordt een gebruiksvriendelijke en publiek toegankelijke fiets- en wandelroute aangelegd, die de verbinding tussen Wochterberg en Augustijnenlaan versterkt. Deze charmante route maakt de buurt niet alleen bereikbaar voor de huidige bewoners, maar creëert ook een gastvrije atmosfeer voor toekomstige buurtbewoners.

Ontdek de buurt

Focus op zachte mobiliteit

Met het oog op een doordachte inrichting van de woongebouwen, legt het ontwerp sterk de nadruk op de toegankelijkheid voor zachte weggebruikers. Een nieuwe trage verbinding tussen Zeelputten en Poelstraatje biedt een efficiënte doorsteek voor fietsers en voetgangers, waardoor de buurt op een logische en gebruiksvriendelijke manier wordt ingepland.

Een nieuw openbaar pad aan de westzijde zorgt voor dubbele ontsluiting via twee straten, waarbij gemotoriseerd verkeer alleen via Zeelputten wordt geleid. Bewoners kunnen hun voertuigen parkeren in de ondergrondse parkeerkelder, bereikbaar via een langzaam hellende ingang die deels ondergronds is. In reactie op buurtfeedback voegden we in overleg met stadsdiensten vier extra bezoekersparkeerplaatsen toe langs de toegangsweg op het privaat terrein.

Diversiteit in woonvorm, oriëntatie en ontwerp

Met een divers doelpubliek als leidraad, ontwikkelen we een woonbuurt die een mix biedt van grondgebonden eengezinswoningen en appartementen. De appartementen variëren in grootte, met opties voor 1-, 2- en 3-slaapkamers, terwijl de woningen standaard 3-slaapkamers en een flexibele zolderruimte hebben. 

De oriëntatie van de wooneenheden, gericht op zonlicht, speelt een cruciale rol in het waarborgen van privacy en het minimaliseren van inkijk. Leefruimtes en terrassen zijn bewust aan de zij- en achtergevels geplaatst, met ruime afstand tot de perceelgrens, om zo de privacy van bestaande woningen te waarborgen.

Door zorgvuldige materiaalkeuze en variatie in structuren ontstaat een bewuste fragmentatie in het bouwvolume, waarbij de kleinschaligheid centraal staat: door het gebouw optisch op te delen in kleinere eenheden, past dit bij de schaal van de omliggende gebouwen.

Duurzaamheid in actie: water, groen, en energie

Op het terrein passen we een geavanceerd gescheiden rioleringsstelsel toe, waarbij hemelwater maximaal ter plaatse wordt gehouden via hergebruik of infiltratie. De woningen worden voorzien van hemelwaterputten voor hergebruik, terwijl de meergezinswoning een groendak heeft. Het overtollige hemelwater wordt naar de bioswale aan de westzijde geleid, een open infiltratievoorziening en landschappelijk element. De bioswale draagt bij aan de waterbestendigheid en vermindert het risico op overstromingen.

Alle woonunits worden zeer energiezuinig opgebouwd, met een afgiftesysteem op lage temperatuur (vloerverwarming) en warmtepomp voor verwarming en koeling. Zo minimaliseren we de milieu-impact en CO2-uitstoot, met een E-peil van alle woonunits lager dan E20.

Kaart met locatie van het project
×

Bekijk de buurt

Laatste updates

11-04-2024 Dossier volledig en ontvankelijk

Alle benodigde documenten en formulieren zijn zorgvuldig ingediend en behandeld door de bevoegde instanties van de Stad Herentals. Zij verklaarde het dossier volledig en ontvankelijk. De volgende stap in de procedure is het openbaar onderzoek.

08-02-2024 Kwaliteitskamer

Een tweede presentatiemoment voor het aanvraagdossier voor de Kwaliteitskamer.

27-09-2023 Infomoment met de buurt

Op 27 september organiseerde Matexi een infomoment om het toekomstige project Zeelputten toe te lichten.

Lees meer...

31-03-2023 Presentatie aan kwaliteitskamer

Presentatie Masterplan aan de Kwaliteitskamer. De Kwaliteitskamer begeleidt en beoordeelt het ontwerp. Het geeft advies aan architect en bestuur om bijsturingen te doen.

27-09-2022 Start opmaak concept & visie

Via diverse masterplanschetsen en ontwerpzittingen wordt het concept en de visie van de architect beoordeeld en bijgestuurd. Het resulteert in een eerste ontwerpplan dat aan de kwaliteitskamer wordt gepresenteerd.

02-05-2022 Start omgevings- en terreinanlyse

Start van diverse plaatsbezoeken na overlegmomenten. Resultaat is een analysenota die een objectief beeld geeft van het projectgebied en de wijze waarop het zich verhoudt tot de omgeving en de beleidscontext.

29-04-2022 Samenwerking met grondeigenaar Kerkfabriek

Na een aanbestedingsprocedure wordt de ontwikkeling van het dossier toevertrouwd aan Matexi.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met het bestaande groen op het huidige terrein?

Er is ontworpen vanuit een grondige analyse van het bestaande groen en met aandacht voor het maximaal behoud van het groene karakter van het terrein. Zo goed als alle bestaande bomen blijven behouden.

De nieuwe woonomgeving wordt omringd door weelderig groen, inclusief de bosmantel aan de westkant en volwassen bomen aan de noord- en zuidzijde. Het stukje bos aan de westkant samen met de aangelegde trage weg dragen we na de bouwwerken over aan de stad Herentals en creëert een nieuw openbaar domein van 1.135m².

Tussen het gebouw en het pad wordt een bioswale voorzien die zal fungeren als bron van biodiversiteit en die een harmonieuze overgang zal creëren tussen openbaar en privaat domein.

Is er parking voorzien?

Elke woonunit heeft een eigen aparte ondergrondse parkeerplaats. Daarnaast is er, tegemoetkomend aan de bezorgdheden uit het buurtinfomoment van september 2023, een uitgebreide mobiliteits- en parkeeranalyse gebeurd in de wijk.  Tijdens het buurtinfomoment werden er plannen getoond met 2 bezoekersplaatsen, met name het aantal parkeerplaatsen die zijn bepaald door de verordening van de stad. In gezamenlijk overleg met de stadsdiensten werd nadien beslist 4 bezoekersplaatsen te voorzien langs de toegangsweg naar de parkeerkelder. Deze bezoekersparkeerplaatsen worden voorzien op privaat terrein.

Zijn er fietsenstallingen voorzien?

Er is ontworpen om maximaal in te zetten op duurzame verplaatsingen. Daarom wordt er ook ruim plaats voorzien voor het stallen van fietsen. Voor de 21 nieuwe appartementen zijn er 66 fietsenstalplaatsen ondergebracht in de 2 centraal gelegen overdekte fietsenbergingen op het gelijkvloers. Elke ééngezinswoning heeft een afsluitbare fietsenstalling, gemakkelijk bereikbaar via private tuinen en het karrespoor aan de zuidzijde. Aan de noordzijde van het perceel voorzien we ook in opstelplaatsen voor fietsen van bezoekers. Al deze maatregelen stimuleren het gebruik van de fiets.

Vraag niet beantwoord? Contact