Opinie

We geraken er niet als iedereen op iedereen blijft wachten

22 april 2020

Alle actoren in de keten van bouw en vastgoed moeten opnieuw aan de slag gaan en zo elkaar helpen. Met enkele pragmatische maatregelen die haar niets kosten, kan de overheid een wereld van verschil maken, zegt Gaëtan Hannecart, de CEO van Matexi.

Compilatie van opnames op een werf

Gaëtan Hannecart, al 25 jaar de CEO van Matexi, mag dit jaar de vijfenzeventigste verjaardag vieren van de grootste woningbouwer van het land. Maar veel redenen om te feesten zijn er niet.  De 300 vaste medewerkers van Matexi werken bijna allemaal van thuis uit en een beperkt aantal is tijdelijk werkloos. Dat laatste geldt ook voor veel van de 3.000 mensen die normaal indirect aan het werk zijn voor Matexi.

‘We werken ons te pletter om de hele ketting weer op gang te krijgen’, zegt Hannecart.  Hij is zich goed bewust van wat het virus kan aanrichten. Zelf behoorde hij, begin maart, tot de eerste golf van coronaslachtoffers in ons land.

Waarom gaat u in ‘het economisch verzet’ tegen het coronavirus?

Gaëtan Hannecart: ‘De welvaart van veel mensen staat op het spel. De Belgische bouwsector stelt 279.000 mensen te werk. En dat is maar een deel van de hele vastgoedketen. In totaal is die goed voor 13 procent van het bruto binnenlandse product.’

De bouw en de vastgoedsector werden toch grotendeels stilgelegd omdat social distancing niet haalbaar was?

Hannecart: ‘De overheid heeft nooit gezegd dat er in de niet-essentiële sectoren niet meer mocht worden gewerkt. Sommige bedrijven zijn op hun eigen initiatief misschien te snel gestopt. De overheid kan heel wat in beweging krijgen door werken binnen de opgelegde richtlijnen aan te moedigen. Een helder marsbevel zou het ons allemaal makkelijker maken.’

Het verlijden van aktes bij notarissen mag voor u geen belemmering zijn?

Hannecart: ‘Notarissen kunnen, uiteraard mits social distancing, hun activiteiten voortzetten met digitaal ondertekende volmachten en het volledig digitaal verlijden van de verkoopaktes van nieuwbouwwoningen. Idem voor de architecten. De Orde van de Architecten riep haar leden op alle werken op te schorten. Maar studies en vergaderingen kunnen perfect gebeuren via telewerk en ook werfcontroles kunnen veilig gebeuren. Ik betreur ook de beslissing van de overheid om de vergunningsprocedures te verlengen. Ook hier kan digitaal heel veel gebeuren.'

Niet alleen notarissen, architecten, en vergunningsprocedures zijn gestopt, ook veel bouwwerven.

Hannecart: ‘Geef als overheid een duidelijk signaal dat van de aannemers verwacht wordt dat ze hun activiteiten maximaal voortzetten met respect voor de social distancing. Waar dat niet haalbaar is, kunnen - zoals in Frankrijk en Nederland - mondmaskers soelaas bieden.'

U vraagt ook een inspanning van de semipublieke nutsmaatschappijen voor water, gas, elektriciteit.

Hannecart: ‘De overheid kan toch het goede voorbeeld geven? Veel nutsmaatschappijen hebben alle niet-dringende interventies stilgelegd. Daardoor vallen niet enkel werven stil, maar geraken woningen niet op de netwerken aangesloten.'

Gaat u niet te ver door bezoeken aan toonzalen toe te laten?

Hannecart: ‘Particuliere klanten kunnen geen keuzes meer maken want de toonzalen zijn gesloten. Ik pleit voor een heropening, enkel op afspraak en met respect voor de social distancing. Dezelfde redenering gaat op voor vastgoedmakelaars.'

Vreest u niet dat veel mensen er de kantjes zullen aflopen?

Hannecart: ‘Overtreders moeten hard worden aangepakt. Maar als iedereen op iedereen blijft wachten, geraken we er niet.'

Lees het artikel op tijd.be: https://www.tijd.be/dossiers/coronavirus/we-geraken-er-niet-als-iedereen-op-iedereen-blijft-wachten/10220430.html

Share: