Afwerkingscheque

Algemene voorwaarden

De Matexi-afwerkingscheque is enkel geldig bij de aankoop van een nieuwe Matexi huis of appartement inclusief afwerking (dus niet bij ruwbouw of casco) die opgeleverd kan worden voor 1/04/2024 en die deelneemt aan deze actie. Zie deelnemende buurten op https://www.matexi.be/nl/snel-verhuizen


Hij wordt toegekend bij de geldige ondertekening van een verkoopovereenkomst met Matexi Projects NV (als promotor) in de periode van 03/07/2023 tot 31/03/2024, mits betaling van de waarborgsom binnen de betalingstermijn en het verlijden van de akte voor 31/03/2024.

De cheque wordt enkel verstrekt bij de aankoop van een pand dat nog voor 1/04/2024 afgewerkt, opgeleverd, geacteerd en volledig betaald kan en dient te worden, inclusief maar niet uitsluitend alle afwerkingskeuzes.

De promotiecheque is op naam en is niet overdraagbaar.

De afwerkingscheque is slechts geldig indien de volgende elementen zijn ingevuld op de voorzijde: naam koper, project, wooneenheid, datum van uitgifte, refertenummer cheque, en datum van uitgifte. De afwerkingscheque dient geldig ondertekend te zijn door de verkoopconsulent (met vermelding van zijn naam).

Deze cheque kan u gebruiken voor de betaling van meerwerken naar keuze, ten belope van het op de voorzijde vermelde bedrag dat inclusief 21% BTW is, bovenop het standaard afwerkingspakket dat contractueel is voorzien (bijvoorbeeld keuken, tuinaanleg, oprit…), op voorwaarde dat de bestelling verloopt via Matexi en deze tijdig gebeuren binnen de termijn die gesteld wordt door de verkoopconsulent of klantenadviseur. Het betreft enkel meerwerken aan de woning of het appartement vermeld op de voorzijde van de cheque, en geldt niet voor andere woningen of appartementen.

De houder van de cheque is verantwoordelijk voor het naleven van alle voorwaarden, vermeld in dit document, op de verkoopovereenkomst en/of andere communicatiemiddelen. Wanneer één of meer voorwaarden niet vervuld is leidt dit tot de nietigheid van deze cheque en vervalt de korting.

Deze cheque kan niet in mindering worden gebracht van de aankoopprijs noch omgeruild worden voor contanten.

Deze cheque is niet cumuleerbaar, noch met een andere Matexi-cheque, noch met andere promotie-acties.