Antwerpen Permeke

  • mix van appartementen en handelsruimtes
  • op wandel- en fietsafstand van de stad Antwerpen
  • vlot bereikbaar met auto en openbaar vervoer
  • nabij winkels, parken en ontspanning

jan van rijswijcklaan 298, antwerpen

Wil je meer weten over dit project?

Een bruisend nieuw Permeke op ’t Kiel, in volle transitie.

Het iconische Permeke-gebouw wordt omgevormd tot een kwalitatief en duurzaam project. Op maat van de omgeving én voorzien van functies die ‘t Kiel ondersteunen wordt Permeke een unieke plek voor wonen, winkelen en ontspannen.

Het volledige traject van Permeke volg je op deze pagina.

Wil jij Permeke zien bruisen?

Mis niets en meld je aan voor de updates via de blauwe knop.

 


Dit project wordt uitgevoerd met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Het project in cijfers

Autovrij en groen buurtplein

1000 m²

De voormalige garage maakt plaats voor een nieuw groen buurtplein.

Dit biedt zowel de nieuwe bewoners als de buurt een plek om te ontspannen in een aangename en veilige, autovrije omgeving.

Parkeerplaatsen

288

We stimuleren maximaal het gebruik van de fiets door voldoende gebruiksvriendelijke fietsstalplaatsen te voorzien. Deze liggen verspreid aan de inkomzones van de verschillende gebouwen. 

Ook voor de wagen voorzien we voldoende parkeerruimte. 

De parkeerdruk in de omgeving is nu reeds hoog. We voorzien daarom 288 ondergrondse parkeerplaatsen voor bewoners, klanten en bezoekers. Zo vangen we de nood aan extra parkeerplaatsen voor Permeke op eigen terrein op.

We onderzoeken of we een deel van de parking ook kunnen inzetten als buurtparking.

Gezinnen

179

De transitie van Permeke creëert een nieuwe woonplek voor 179 gezinnen op ’t Kiel.

Er komt een gevarieerde mix van woonsten: van studio’s tot 4 slaapkamer-appartementen.

Zowel jonge stadsbewoners, gezinnen als actieve levensgenieters vinden hier hun nieuwe thuis. 

Naast wonen is er plaats voor verschillende andere functies. Het project zal ruimte bieden aan buurtvoorzieningen zoals bijvoorbeeld een supermarkt, zorgdiensten, handel en kantoren.

Ontdek de buurt

Op wandel- en fietsafstand van de stad Antwerpen wordt het iconische Permeke-gebouw omgevormd tot een kwalitatief en duurzaam project met appartementen en handelsruimtes. Vlot bereikbaar met auto en openbaar vervoer want dit project bevindt zich langs de Jan Van Rijswijcklaan en de Boomsesteenweg. Nabij prachtige parken, de ideale plek om te ontspannen.

Duurzaam en energiezuinig

Permeke wordt een duurzame en energiezuinige ontwikkeling. De bewoners zullen verwarmen zonder gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas.

Matexi voorziet de verwarming van de gebouwen op basis van een BEO-veld (BEO staat voor Boorgaten EnergieOpslag) en Riothermie, aangevuld met warmtepompen en zonnepanelen.

Permeke kreeg op 2 maart 2023 goedkeuring voor een subsidie van max. 610.000 EUR in kader van de Call Groene Warmte.

Duurzaam Boring Warmtepomp
Erfgoed op kop

Het markante IHPO-gebouw, een vroeger gasvulstation, geeft Permeke karakter. Dit waardevol stukje erfgoed krijgt een belangrijke plek in het ontwerp om de eigenheid van de site in de verf te zetten.

Het gelijkvloers en de eerste verdieping worden in ere hersteld. Verschillende waardevolle elementen zoals de gebogen glazen ramen, de doorrit door het gebouw, de kenmerkende tegels aan binnen- en buitengevel, de deur en plooipoort blijven behouden.

IHPO Permeke
Warme uitstraling

Het nieuwe gebouw werd ontworpen door URA en ELD architecten.

De architecten kozen voor een gebouw dat zich integreert in de bestaande omgeving.

Met een massieve opzet langs de zijde van de A12 en meer open en kleinschalige gebouwen rond een nieuw plein aan de kant van de achterliggende wijk.

Diversiteit in materiaal en stijl zorgt voor een aangename afwisseling en geven elk gebouw een eigen schaal, identiteit en beleving.

De groene binnentuin wordt overdag ook toegankelijk voor de buurtbewoners.

Permeke Binnentuin
×

Bekijk de buurt

Permeke ligt op wandel- en fietsafstand van de stad Antwerpen, gelegen langs de Jan Van Rijswijcklaan en de Boomsesteenweg. De uitvalswegen naar Brussel en Gent zijn vlakbij, alsook openbaar vervoer.

Laatste updates

06-09-2023 Tweede infomoment voor de buurt

Permeke Infomoment 06 09 2023

Om buurten te verbeteren en aangename plekken te creëren, betrekken we belanghebbenden bij toekomstige buurtontwikkelingen. Zo stelden we onlangs onze plannen voor de herontwikkeling van de iconische FORD garage Permeke in Antwerpen voor aan de buurtbewoners tijdens een 2e infomoment.

De voormalige autogarage maakt plaats voor 179 appartementen die op een duurzame manier worden verwarmd op basis van geothermie en riothermie. Het aanpalende IHPO gebouw wordt grotendeels in ere hersteld en geïntegreerd in het project. Er komt ook een nieuw groen buurtplein van 1000m² voor bewoners en omwonenden en ruimte voor buurtvoorzieningen zoals bv. een supermarkt, zorgdiensten, handel en kantoren.

Lees meer...

07-03-2023 In dialoog met buurtverenigingen

Matexi hecht veel waarde aan de bezorgdheden van buurtbewoners en de verkeersimpact van een nieuw project. Daarom hielden we begin maart een overleg specifiek rond mobiliteit, met vertegenwoordigers van verschillende buurtcomités die deze bezorgdheden aangekaart hadden: Buurtvalaar, Cyriel Buysse, De Scharnier en Bump.  Onze mobiliteitsexpert van Witteveen & Bos gaf toelichting bij de mobiliteitsstudie (MOBER). Deze studie brengt de mobiliteitseffecten van een project in kaart en bekijkt of vlot verkeer, verkeersveiligheid, parkeermogelijkheden en leefbaarheid voor de buurt in het gedrang komen. Na de toelichting en beantwoordde bijkomende vragen van de aanwezigen.

Het werd een constructief én productief overleg. De buurtbewoners gingen actief in gesprek met onze mobiliteitsexpert en verkregen zo meer inzicht in de methodes waarmee de mobiliteitsstudie uitgevoerd werd, en het referentiekader dat hiervoor gebruikt werd. Daarnaast kregen we ook waardevolle feedback en werden er een aantal interessante voorstellen gedaan. Deze gaan we nu verder onderzoeken. Meer specifiek zal het ontwerpteam de komende periode de ligging van de inrit van de parkeergarage en mogelijke leveringsroutes van de supermarkt herbekijken, de afwikkeling van verplaatsingen van de toekomstige inwoners via de Cyriel Buyssestraat verder onderzoeken en een aangepaste doorstroming in de kleine Boomsesteenweg overwegen. Dit alles in functie van verkeersveiligheid en het tegengaan van sluipverkeer. 

02-03-2023 Goedkeuring subsidie Call Groene Warmte

logo Vlaanderen Is Energie Klimaat

Permeke heeft op 2 maart 2023 goedkeuring gekregen voor een subsidie van max. 610.000 EUR in kader van de Call Groene Warmte.

Dit omdat we een collectief energiesysteem opzetten op basis van groene warmte (geothermie via beoveld) en restwarmte (riothermie).

14-12-2022 Eerste infomoment voor de buurt

12-12-2022 Opening buurtbar Transit

Permeke Opening Transit

06-07-2022 Aankoop IHPO gebouw

21-03-2022 Aankoop Permeke gebouw

Veelgestelde vragen

De huidige parkeerdruk is reeds hoog. Zal deze nog toenemen?

De parkeerdruk zal niet toenemen. Elke woonentiteit heeft minstens één parkeerplaats. Daarnaast wordt er ook voldoende parkeergelegenheid voorzien voor de supermarkt.

Is er voldoende parkeerplaats?

Het project voorziet een nieuwe ondergrondse parking voor 288 autostaanplaatsen, waarvan 88 plaatsen voor de bezoekers van de supermarkt. Daarmee voorziet het project in voldoende parkeerplaatsen om de eigen parkeernood op te vangen zodat de parkeerdruk op de buurt niet toeneemt. Bovendien wordt onderzocht of de parking van de supermarkt buiten de openingsuren kan ingezet worden als buurtparking.

Komen er fietsenstallingen?

Er worden 569 fietsstalplaatsen voorzien, verspreid aan de inkomhallen en in de ondergrondse parking. Ook voor de buurt wordt ingezet op een fietsenstalling voor 45 fietsen, waarvan 7 voor buitenmaatse fietsen zoals bakfietsen.

Blijft het IHPO gebouw behouden?

Het voormalige gasvulstation krijgt een belangrijke plek op de kop van het project. De gelijkvloerse en de eerste verdieping worden in ere hersteld en krijgen een nieuwe invulling als kantoorlocatie en inkomzone tot de appartementen. Waardevolle elementen zoals de doorrit, de gebogen vitrineramen, de plooipoort en de gele tegels blijven behouden.   

Zullen de bestaande appartementen op de hoek van de Boomstesteenweg en de VIIIde olympiadelaan gesloopt worden?

Nee, Matexi is geen eigenaar van deze gebouwen. Het project zal hier wel mooi op aansluiten.

Blijft de klok in de toren behouden?

Nee, het Permeke gebouw wordt volledig gesloopt om plaats te maken voor een ondergrondse parking en nieuwe gebouwen. De kenmerkende totem met klok en temperatuurmeter zal dus verdwijnen.

Welke bijkomende functies kunnen we in dit project verwachten naast woningen?

Matexi voorziet ruimte voor uiteenlopende functies zoals een supermarkt, handelsruimtes, een zorgcluster, collectieve functies en een parking.

Zijn de plannen al gekend?

De bouwaanvraag voor het project werd ingediend op 14 juli 2023. Momenteel wachten we op de beslissing over de omgevingsvergunning. Vervolgens worden de verkoopsplannen opgemaakt in functie van de commercialisatie van het project.

Wanneer beginnen de werken?

De werken starten ten vroegste in het voorjaar van 2025, maar deze timing is vandaag indicatief en hangt af van tal van factoren.

Hoeveel kost een woonst in het nieuwe project?

De verkoopsprijzen zijn momenteel nog niet gekend, maar we mikken op uiteenlopende doelgroepen: van starters, investeerders, families tot senioren.

De commercialisatie van het project start ten vroegste in het voorjaar van 2025, maar is afhankelijk van het bekomen van een definitieve omgevingsvergunning. De verkoopsplannen en -prijzen zullen dus ten vroegste in het voorjaar van 2025 bekend zijn.

Wanneer zijn de appartementen klaar?

Afhankelijk van het bekomen van de definitieve omgevingsvergunning, zullen de appartementen ten vroegste in het najaar van 2027 opgeleverd worden.

Wat is riothermie?

Riothermie is een manier om warmte te halen uit afvalwater (afkomstig van douches, wastafel, wasmachine,…) dat door onze riolen stroomt. Deze warmte kan vervolgens gebruikt worden om huizen en gebouwen te verwarmen of te koelen. Het is een milieuvriendelijke en efficiënte manier om energie te winnen en te besparen.

Beluister hier een interessante podcast van Nerdland.

Vraag niet beantwoord? Contact