Toekomstig project

Schrijf je in op de wachtlijst en blijf als eerste op de hoogte!

Extra informatie over de buurt

Waterhuishouding

Bij het ontwerp van de wijk werd rekening gehouden met het waterrijke karakter van de terreinen. De ruime groenzone zal op basis van een grondige waterstudie voorzien worden van een grote waterbuffer voor het opvangen van regenwater.

In combinatie met verschillende wadi’s verspreid over het terrein, zal er maximaal ingezet worden om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren, verdampen en vast te houden. Alle woningen zullen regenwater opvangen en hergebruiken. Daarnaast planten we hier een heel aantal waterminnende grassen en bomen. 

Mobiliteit

Een belangrijke troef van deze nieuwe woonwijk is de toekomstgerichte mobiliteit. Een fijnmazig netwerk van voet- en fietspaden dooradert de buurt en verbindt ze zo met de omgeving. Je verplaatsen met de fiets gaat daardoor net zo vlot (als niet vlotter) als met de wagen. Alle straten in de wijk worden als woonerf aangelegd.

Om doorgaand autoverkeer in de wijk te vermijden, wordt een knip gerealiseerd in de centraal groenzone zodat enkel de hulpdiensten hier doorgang hebben.

Parkeerplaatsen

Elke wooneenheid is voorzien van een eigen parkeerplaats voor zowel de fiets als de auto. Voor elke bewoner wordt er immers een fietsstalplaats voorzien aan de woning. De auto parkeren kan in een ondergrondse parking, in een parkeerstraatje, onder een carport of in de eigen voortuin. Bovendien zullen er voldoende publieke parkeerplaatsen voorzien worden waar elektrisch laden mogelijk is.

Ook aan autodelen en parkeerplaatsen voor andersvaliden werd gedacht. Jonge gezinnen en starters gaan over het algemeen in Vlaanderen veel bewuster om met mobiliteit en autogebruik, door autodelen te voorzien in de nieuwe woonontwikkeling, bieden we aan de nieuwe bewoners de mogelijkheid autobezit, en dan vooral het bezitten van een tweede wagen, te verminderen. 

Discover the neighbourhood

How does buying a property with Matexi work?

  1. We get in touch

    Curious? Do you still have questions or would you like to visit the show house? Contact our salesman without obligation, he will be happy to help you.