Tijdelijke invulling

In afwachting van verdere ontwikkeling laten we aangekochte gebouwen en/of terreinen niet braak liggen. Integendeel, we doen er alles aan om ze nuttig te gebruiken en de omwonenden al te laten kennismaken met de site. Allerlei verenigingsactiviteiten, een sociaal café, een fietsterrein, een pop-up store, een discotheek, een kapper, … Veel kan, niks moet.