Participatieve processen

Bij een ‘participatief proces’ worden alle belanghebbenden betrokken bij het ontwerpen van een nieuwe woonbuurt: de lokale gemeenschap – de omwonenden en hun eventuele verenigingen – maar ook lokale overheden, sociale huisvestingsmaatschappijen, wegen en verkeer, natuur en bos, … Doel: een woonbuurt waarmee en waarin iedereen perfect kan leven.