Kleinschalig woonerf

Een kleinschalig woonerf kan een onderdeel zijn van een groter project en is in de eerste plaats gericht op het creëren van een kleine, gezellige woon- en leefgemeenschap, zeg maar een microbuurt. De woningen liggen meestal rond een centrale plek – het woonerf – en de auto speelt een beperkte rol: kinderen kunnen er veilig op straat ravotten terwijl u er woont in alle rust.