Referentieprojecten

Tot nu toe realiseerden we al meer dan 35.000 duurzame, energiezuinige woningen in buurten waarin het aangenaam wonen en leven is. In België en het buitenland, zowel in de stad, in de stadsrand of erbuiten en altijd perfect geïntegreerd in de omgeving.

Antwerpen - 'Tgroen kwartier

Binnenstedelijke (her)ontwikkelingen

Dit zijn projecten in de stad met een hoge woondichtheid. Bestaande sites – historisch of industrieel – worden terug gebruiksklaar gemaakt en opnieuw geïntegreerd in het stadsweefsel. Zo vormen ze niet langer een blinde vlek of zogenaamde ‘stadskanker’. Mooie voorbeelden zijn het 't Groen Kwartier in Antwerpen (het vroegere Militair Hospitaal) of de Anco-site in Turnhout.

Toon enkele referenties


Grembergen - Oude molenstraat

Stedenbouwkundige gebiedsontwikkelingen

Grote ontwikkelingsprojecten waarbij we echt een nieuwe woonbuurt vormen met alles erop en eraan: huizen, appartementsgebouwen, pleintjes, straten en steegjes, fiets- en wandelpaden, eventueel winkels en kantoren, … We onderhandelen met de verschillende eigenaars, zodat we niet gebonden zijn aan eigendomsgrenzen en één coherente visie kunnen ontwikkelen. 

Toon enkele referenties


Gent - Kouterdreef

Erfgoed

Het ‘herprogrammeren’ van bestaande gebouwen, al dan niet geklasseerd en dus beschermd. Zo brengen we unieke gebouwen weer in omloop en maken ze dus opnieuw functioneel, met alle respect voor hun historische en architecturale waarde. Het kan gaan om een vroegere kazerne, een oud hospitaal, maar ook een historisch kantoorgebouw zoals op de Kouter in Gent.

Toon enkele referenties


Multifunctioneel

Deze projecten zijn in eerste instantie multifunctioneel van aard. Het gaat daarbij niet alleen om residentiële elementen zoals appartementen en eengezinswoningen, maar ook om het integreren van andere functies zoals winkelruimtes, kantoren, parkings, … Wij bieden deze functies aan en gaan ook zelf op zoek naar de juiste partners om ze optimaal in te vullen. 

Toon enkele referenties


Vilvoorde - 4 fonteinen

Brownfield-ontwikkelingen

‘Brownfields’ is de naam die OVAM gegeven heeft aan terreinen die door de aanwezige bodemverontreiniging eigenlijk niet meer gebruikt kunnen worden. Het gaat dan heel dikwijls om industriële terreinen die verontreinigd zijn maar wel een ideale ligging hebben. Die gaan we dan saneren en vervolgens transformeren in nieuwe, bruisende woonbuurten.

Toon enkele referenties


Deinze - nieuwstraat

Kleinschalig woonerf

Een kleinschalig woonerf kan een onderdeel zijn van een groter project en is in de eerste plaats gericht op het creëren van een kleine, gezellige woon- en leefgemeenschap, zeg maar een microbuurt. De woningen liggen meestal rond een centrale plek – het woonerf – en de auto speelt een beperkte rol: kinderen kunnen er veilig op straat ravotten terwijl u er woont in alle rust.

Toon enkele referenties


Beveren Waas - Middenheide

Participatieve processen

Bij een ‘participatief proces’ worden alle belanghebbenden betrokken bij het ontwerpen van een nieuwe woonbuurt: de lokale gemeenschap – de omwonenden en hun eventuele verenigingen – maar ook lokale overheden, sociale huisvestingsmaatschappijen, wegen en verkeer, natuur en bos, … Doel: een woonbuurt waarmee en waarin iedereen perfect kan leven.

Toon enkele referentiesAntwerpen - Antwerp Tower

Tijdelijke invullingen

In afwachting van verdere ontwikkeling laten we aangekochte gebouwen en/of terreinen niet braak liggen. Integendeel, we doen er alles aan om ze nuttig te gebruiken en de omwonenden al te laten kennismaken met de site. Allerlei verenigingsactiviteiten, een sociaal café, een fietsterrein, een pop-up store, een discotheek, een kapper, … Veel kan, niks moet.

Toon enkele referenties