Minister-President Bourgeois

bezoekt jarige Matexi
Minister-Bourgeois-Matexi

Matexi deelt 70 jaar ervaring in buurtontwikkeling aan de hand van 20 projecten.
Antwerpen, 30 mei 2015 – Minister-President Bourgeois bracht vandaag een bezoek aan Matexi. De buurtontwikkelaar wordt dit jaar 70. Matexi stelde de Minister-President een reeks projecten van buurtontwikkeling voor die treffend illustreren hoe het zijn over vele decennia opgebouwde kennis, samen met zijn vele partners, op het terrein toepast. De Minister-President werd door Gaëtan Hannecart, CEO van Matexi, rondgeleid in ’t Groen Kwartier. Die nieuwe buurt in Berchem is slechts één van de voorbeeldprojecten die de revue passeerden.
Matexi heeft over de voorbije 70 jaar een schat aan kennis en ervaring verworven op de domeinen van buurtontwikkeling, ruimtelijke ordening, betaalbaar wonen en duurzaamheid. In de verschillende stedelijke herontwikkelingsprojecten die Matexi verwezenlijkt, komen al deze sporen samen: Matexi verwezenlijkt buurten waar wonen zowel betaalbaar als duurzaam is. Er worden voorzieningen aangelegd om het leven in de buurt praktisch en aangenaam te maken en vanaf de start van het project wordt de naadloze integratie ervan in de bestaande omgeving vooropgesteld.

Matexi startte zijn activiteiten in 1945. Sindsdien werden er meer dan 34 000 woningen gerealiseerd. Matexi is actief in alle Belgische provincies, in het Groothertogdom Luxemburg en in Polen. De buurtontwikkelaar stelt 350 mensen tewerk en is momenteel nog op zoek naar 20 nieuwe medewerkers. De activiteiten van Matexi zorgen voor 2 200 indirecte jobs.

Buurtontwikkeling in 2015: 20 voorbeeldprojecten
Matexi stelde de Minister-President 20 van zijn in totaal meer dan 500 lopende projecten voor. Bijzondere aandacht ging naar stedelijke herontwikkelingsprojecten met een grote positieve impact op hun omgeving. Het betreft hier onder andere ’t Groen Kwartier en de volgende projecten:

  • Het Laere (Roeselare): Eén van de laatste stadsvlekken in het centrum van Roeselare wordt ontwikkeld tot een nieuwe en eigentijdse woonbuurt waarin temidden van het stedelijk groen heel wat ruimte zal zijn om te wandelen, fietsen en winkelen. Matexi organiseert de energievoorziening op buurtniveau.

  • Kouterdreef (Gent): Een ontbrekend stuk in het Gentse winkel-wandel circuit wordt nieuw leven ingeblazen. Er komt een gemengd project van wonen, kantoren en winkelen met behoud van het historisch karakter.

  • Pier Kornel (Aalst): De oude Tupperware-fabriek in het centrum biedt plaats aan 60 000 m2 nieuwe ruimte voor wonen, werken, zorg en horeca. Tijdens de werkzaamheden vervulde de site een sociale functie voor jongeren die er aan sport en cultuur konden doen.

  • Havenkwartier (Hasselt): Rond de Kanaalkom komt een nieuwe gemengde stedelijke ontwikkeling, met ruimte voor wonen en winkelen, die een uitbreiding vormt van het stadscentrum van Hasselt.

  • Centrale Werkplaatsen (Leuven): De oude stelplaatsen van de NMBS werden herontwikkeld in moderne wooneenheden en commerciële ruimtes. Door de private tuinen aan de buitenkant te leggen, is het binnengebied van de oude hallen nu toegankelijk voor het publiek wat de interactie tussen privaat en publiek versterkt. De hele site is autovrij.

  • 4 Fonteinen (Vilvoorde): De voormalige industriële site van de nv Molens Drie Fonteinen wordt herontwikkeld naar een gemengd stedelijk woongebied. De zone tussen het kanaal en de Zenne wordt als een kadepark ontwikkeld met een wandelboulevard langs het water. Tijdens de werkzaamheden vervullen leegstaande gebouwen onder de naam Kruitfabriek een mix van functies voor de lokale culturele gemeenschap en ondernemingen.

  • Dungelhoeff (Lier): Een oude kazerne wordt door een privaat-publieke samenwerking omgeturnd in hoogwaardige wooneenheden, verdeeld over verschillende parkvilla’s en kleinschalige flatgebouwen. Er komt ook een nieuw stadskantoor en sociaal huis.

  • Antwerp Tower (Antwerpen): Oude kantoren worden herontwikkeld tot woningen en kantoren. De toren zal de volledige stationsomgeving een nieuw aanzien geven.

  • Lamot (Mechelen): Het voormalige terrein van de bottelarij en brouwerij kreeg een nieuwe bestemming. Een nieuw stadsdeel werd ontwikkeld waarin men een combinatie vindt van werken en wonen aan het water.

Kennis delen met partners
Buurtontwikkelaar Matexi deelt de kennis van 70 jaar residentiële woningbouw in Vlaanderen graag met zijn partners. Die partners kunnen zowel privé (bijvoorbeeld studiebureaus, architecten en onderaannemers) als publiek (onder meer autonome gemeentebedrijven en sociale huisvestingsmaatschappijen) zijn. Matexi is een actief lid van diverse federaties en organiseert zelf congressen over actuele woonthema’s. Zo organiseerde het in 2014 een druk bijgewoond congres over delend wonen. Matexi verricht ook onderzoek met academische instellingen naar onderwerpen als energie-efficiëntie en nieuwe woonvormen.

’t Groen Kwartier
Sinds het begin van de 20ste eeuw vormde het Militair Hospitaal een uitgestrekte, maar afgesloten enclave in de Antwerpse binnenstad. Het autonoom ontwikkelingsbedrijf van de stad Antwerpen, AG Vespa, heeft de site in een publiek-private samenwerking met Matexi en Vanhaerents tot een bijzonder woongebied herontwikkeld. Op een doordachte en esthetisch verantwoorde wijze gingen de ontwikkelaars en de architecten de confrontatie aan met oude en nieuwe bouwstijlen. Vandaag biedt de site een mix van nieuwbouwapparementen, lofts, comfortabele stadswoningen met tuin, commerciële en socioculturele ruimtes alsook sociale huur- en koopwoningen. In totaal werd 90 miljoen euro geïnvesteerd in deze nieuwe woonbuurt.

‘Erkenning is welgekomen verjaardagsgeschenk’
‘De projecten die we aan de Minister-President voorgesteld hebben illustreren elk op hun eigen manier hoe we samen met partners de stedelijke herontwikkeling in Vlaanderen op een hoog niveau hebben weten te tillen. De erkenning van de Minister-President is een welgekomen verjaardagsgeschenk voor al onze medewerkers.’ verklaart Gaëtan Hannecart, CEO van Matexi.

Gerelateerde artikels