Pers

Ontwikkelingsproject Donysite Tienen

21 december 2018

De stad Tienen heeft het ontwikkelingsproject ‘Donysite Tienen’ toegewezen aan buurtontwikkelaar Matexi. De site van de voormalige technische school in het centrum van Tienen wordt hiermee omgevormd tot een autovrije woonbuurt met ruimte voor een 50-tal gezinnen en aandacht voor kwalitatieve groene ruimtes.

3D impressie van de Donysite

De Donysite is een terrein van 55 are, gelegen tussen de Donystraat, de Kapelstraat en de Veldbornstraat, waarop zich een aantal gebouwen bevinden die ooit behoorden tot een technische school en nadien een andere functie kregen. In november 2017 startte de stad een verkoopdossier op voor het stedelijk ontwikkelingsproject ‘Donysite Tienen’. Er werd geopteerd voor een publieke procedure. Dit liet de stad toe de nodige voorwaarden op te leggen voor een kwalitatief privaat project.

Er werden vier aankoopvoorstellen ingediend. Voor de beoordeling ervan liet de stad zich bijstaan door externe deskundigen. Naast de prijs werd er vooral rekening gehouden met de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit, de diversiteit van het woonaanbod en het communicatieplan. Het team ‘Matexi Projects nv – Matexi Vlaams-Brabant nv – 51N4E bvba - AST 77 architecten- en ingenieursbureau bvba – Tractebel Engineering S.A. – Plant en Houtgoed bvba’ werd aangeduid als voorkeursbieder en werd uitgenodigd voor het vervolg van de onderhandelingsprocedure. Deze onderhandelingen leidden tot de indiening van een ‘best and final offer’ eind november, waarop de stad op 11 december ‘18 het project definitief toewees aan dit team. Dit onder voorbehoud van goedkeuring van de notariële akte voor de vestiging van een opstalrecht door de gemeenteraad. Voor buurtontwikkelaar Matexi is dit, na ’t Lycée, de tweede binnenstedelijke ontwikkeling in het centrum van Tienen.

In het ontwerp wordt er resoluut gekozen voor een goede balans tussen renovatie en nieuwbouw. “Het gebouw van de voormalige technische school wordt gerenoveerd met behoud van de gevel en zal het gezicht van de woonbuurt en de omgeving bepalen”, vertelt projectontwikkelaar Caroline Franz. “Typerend zijn de hoge plafonds die zullen resulteren in een unieke woonbeleving. De binnenruimte zal plaats bieden aan appartementen met 1, 2 of meer slaapkamers.”

“Verder wordt er ook een nieuw gedeelte gebouwd. Dit zal naast woonruimte ook de ondergrondse parking herbergen. De combinatie van renovatie en nieuwbouw maakt dat we aan 50 gezinnen een erg divers woonaanbod kunnen aanbieden. Met appartementen, woningen, atelierwoningen en lofts kunnen we inspelen op de individuele wensen van toekomstige stadsbewoners, die allen kiezen voor een unieke, rustige woonplek in het hart van Tienen”, aldus Caroline.

Op de site is er ook ruimte voor kwalitatief groen. Zo wordt er een grote tuin en een collectieve moestuin voorzien. Deze groene zones zijn een ideale ontspanningsplek, maar zullen ook zorgen voor de verbinding met de omliggende straten. De vroegere sportzaal op het terrein krijgt een buurtondersteunende functie.

De stad Tienen zet met de toewijzing van het project verder in op de woon- en belevingskwaliteit in de binnenstad en het tegengaan van verloedering en leegstand. “Het voorgestelde ontwerp voldoet aan de voorwaarden en de ambities die we eind 2017 voor de ontwikkeling van deze site voor ogen hadden”, zegt schepen van stadsherwaardering Jos Mombaers. “Na de realisatie van het woonproject ’t Lycée aan de Albertvest, hebben we er het volste vertrouwen in dat Matexi ook van deze plek een meerwaarde voor Tienen zal maken.”

“Tienen telt sinds kort 35.000 inwoners. Wonen en leven in de stad zit in de lift”, voegt burgemeester Katrien Partyka toe. “Naast een opwaardering van het bestaande patrimonium, willen we verder inzetten op kwaliteitsvolle woonprojecten die bijdragen tot een sterk wijkgevoel in onze stad. In het masterplan voor de Donysite gaan beide elementen hand in hand. Dankzij de voorwaarden die de stad in het dossier opnam, biedt het project niet alleen een mooie woonmix voor verschillende leeftijden, maar ook meer groen in het stadscentrum en een nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers.”Gerelateerde artikels