Matexi in de maatschappij

We kiezen bewust voor maatschappelijk verantwoord ondernemen waar mens, milieu en economie beter van worden. Een open dialoog met alle betrokkenen is daarbij van groot belang.

Onze maatschappelijke rol vertaalt zich niet alleen in een duurzaam ondernemingsbeleid maar ook in een maatschappelijk engagement.

  • Zo laten we via Youth Start VZW jongeren het zelfstandig ondernemerschap ontdekken.

  • Via het Matching Gift-programma dragen we bij aan lokale doelen die onze medewerkers steunen.

  • We zijn stichtend sponsor van Guberna, het Instituut voor Bestuurders. Dit instituut wil deugdelijk bestuur stimuleren in alle soorten bedrijven door te sensibiliseren, informeren en op te leiden.

  • Door onze steun aan het Itinera Institute laten we ons horen in het maatschappelijke debat rond duurzame economische groei en sociale bescherming.