Pers

Reactie Matexi op recente berichtgeving in de media over PFOS-waarden Willebroek De Naeyer

26 november 2021

Matexi heeft kennis genomen van de bijkomende onderzoeksresultaten die uitgevoerd werden in de buurt De Naeyer in Willebroek, waaruit blijkt dat er op de site om en rond de voormalige papierfabriek verhoogde PFOS-waarden werden vastgesteld.

 

Ook wij zijn geschrokken over deze resultaten, waaruit blijkt dat het woongebied, het openbare domein en de braakliggende percelen moeten worden afgegraven en opnieuw moeten gesaneerd worden. In een 100-tal woningen op de site zullen ook metingen van het binnenhuisstof moeten worden uitgevoerd.

OVAM neemt ten volle de handschoen op en start begin volgend jaar met die werken, die in een zestal maanden zouden moeten kunnen afgerond worden. De overheid adviseert ondertussen om de specifieke voorzorgsmaatregelen die reeds werden meegegeven te blijven opvolgen om eenieders veiligheid en gezondheid te garanderen. Voor een gedetailleerde toelichting van de bijkomende resultaten verwijzen we graag door naar de gemeente Willebroek of de Vlaamse overheid, aangezien Matexi zelf niet over verdere informatie beschikt.

Uiteraard zal Matexi haar voorzorgen blijven nemen en de regels ter zake strikt opvolgen. We begrijpen de bezorgdheid van de bewoners of toekomstige bewoners en zullen er dan ook alles aan doen om hun vragen te blijven beantwoorden. Hiervoor zal Matexi contact leggen met de grondeigenaar, de gemeente Willebroek en de Vlaamse overheid, meer bepaald met OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid, om de nodige informatie te verzamelen en zodoende een antwoord te kunnen bieden op vragen die de bewoners zich zouden stellen.

Gerelateerde artikels