Pers

Participatieproces voor nieuwe stadsontwikkeling Donysite in Tienen

05 juni 2019

Buurtontwikkelaar Matexi is volop gestart met de ontwikkeling van binnenstedelijk reconversieproject aan de Donystraat in Tienen, op het terrein van het voormalige Charles de Jaegher Instituut. Eén van de kernwaarden van Matexi bij de ontwikkeling van nieuwe binnenstedelijke woonbuurten is de communicatie met en de inbreng van omwonenden. Op 5 juni vond de eerste infoavond op de Donysite plaats waar Matexi het startschot gaf aan een participatief traject.

Aanwezigen aanschouwen maquette van de Donysite

Geïnteresseerden krijgen de kans om mee te brainstormen over de invullingen van deze nieuwe site. Ook de stad Tienen zet haar schouders onder dit traject. Meer dan 100 ‘stadsmakers’ kwamen langs tijdens deze eerste info- en ideeënavond.

Katrien Partyka, burgemeester stad Tienen: “Het is onze bedoeling om van Tienen, meer nog dan vandaag al het geval is, een stad te maken waar het aangenaam vertoeven is, met een mooie mix van functies. Wonen, werken, winkelen en ontspannen worden steeds meer verweven, zodat de inwoners te voet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Wij hebben, in samenspraak met de inwoners van Tienen en ondersteund door studiebureaus, enkele zones in de stad geïdentificeerd die in aanmerking komen voor herontwikkeling. Het gaat dan veelal oude industriegebouwen en voormalige scholensites. Stedelijke reconversie is een cruciaal instrument voor de verdichting en vernieuwing van het verouderde Belgische woningbestand en past perfect binnen de huidige tijdsgeest om zorgvuldig om te springen met de beschikbare ruimte."

Aanwezigen Donysite
Model van een stadstuintje

De Donysite wordt omgevormd tot een karaktervolle, autovrije woonbuurt met ruimte voor een 50-tal gezinnen, jonge starters en andere bewoners. Er is veel aandacht voor groen en het behoud van historische architecturale, waardevolle elementen. Zowel de inwoners als de omwonenden zullen kunnen genieten van de semi-publieke groenzones en moestuin. We zijn ervan overtuigd dat deze zones  de sociale cohesie in deze nieuwe buurt in de hand zal werken. Voor de herbestemming van de Dony site hebben we in 2018 een wedstrijd uitgeschreven, waarbij Matexi het winnende ontwerp aanleverde.”

Caroline Franz, projectontwikkelaar bij Matexi: “Matexi zet al langer dan 20 jaar stevig in op ‘city transforming projects’ en de herontwikkeling van gebouwen en verlaten sites –historisch of industrieel.  We saneren ze, integreren ze in het stadsweefsel en herontwikkelen ze tot nieuwe, bruisende woonbuurten. We zetten de kennis en ervaring in die we decennialang verworven hebben op het vlak van ruimtelijke ordening, architectuur, betaalbaar wonen en duurzaamheid.  Matexi herontwikkelt momenteel ook de voormalige Lyceum site langs de Albertvest, waar we woningen, appartementen, commerciële ruimten, en een buurtverbindend buurtpark realiseren. We zijn dus niet aan ons proefstuk toe in Tienen.”

Gerelateerde artikels