Verhalen uit de buurt

Leopoldskazerne in Gent wordt unieke Matexi-stadsbuurt

27 augustus 2018

Visueel zal de Leopoldskazerne zijn identiteit behouden. Matexi zal het gesloten massieve gebouw openbreken en transformeren tot een licht geheel waar wonen, werken en ontmoeten samengaan rond een centrale binnentuin.

Wonen, werken, ontmoeten

De vijfhoekige Leopoldskazerne is een voormalig militair complex van 2,4 hectare groot. De kazerne ligt ideaal bereikbaar tussen de Charles De Kerchovelaan (de stadsring), de Kunstlaan, De Kattenberg en tegenover het Citadelpark met het S.M.A.K. en MSK. Het Sint-Pieters-Station en het centrum zijn vlakbij. Het ontwerpproces verliep in nauw overleg met de provincie en de bevoegde stadsdiensten en met het grootst mogelijke respect voor dit Gentse erfgoed.

Wedstrijd

Deze binnenstedelijke reconversie is een publiek-private samenwerking en in handen van het consortium THV Leopold, een samenwerking tussen Matexi, DMI Vastgoed en aannemer Democo. Het consortium won de wedstrijd die de Provincie Oost-Vlaanderen in 2015 had uitgeschreven.

Wat verandert er?

De grootste verandering zal zichtbaar zijn aan de Charles de Kerchovelaan. Daar transformeert de lange muur in een doorzichtige constructie van groen staal en glas. De hoofdingang verhuist naar de Kunstlaan, waar kantoren voor de provinciediensten voorzien zijn en ook een café-restaurant. Aan de andere kanten van de vijfhoek komen er woningen, een 80-tal appartementen en een kinderdagverblijf. Aan de kant De Craeyerstraat kun je logeren in een hip hotel. Het binnenplein, het Paradeplein, wordt een groen rustpunt. 

Duurzaamheid op wijkniveau

Toekomstgerichtheid, duurzaamheid en flexibiliteit staan centraal in het ontwerpproces. De aanpak is een integraal concept, met duurzame maatregelen op wijkniveau qua waterbeheer, energie, mobiliteit, afvalstromenbeheer. De hele site zal CO2-neutraal zijn, met onder meer geothermie en zonnepanelen.

Participatie met de buurt

In de aanloop naar de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning zal er overleg plaatsvinden met de provincie en met de buurt. Alexis De Groote van Matexi Oost-Vlaanderen: “We willen een levendige buurt creëren en daarom betrekken we alle belanghebbenden in het ontwikkelingsproces. De komende maanden maken we dus ruimte voor buurtoverleg om het project verder concreet uit te werken.”Gerelateerde artikels