Matexi nieuws

Matexi is 70 jaar jong Buurtontwikkelaar is voorloper in stadsvernieuwing

07 september 2015

Het is op 10 juli 2015 exact 70 jaar geleden dat de drie broers Vande Vyvere de NV ‘Maatschappij tot Exploitatie van Immobiliën’ oprichtten. Het familiebedrijf heeft sinds zijn start in 1945 meer dan 34 000 woningen gerealiseerd. Vandaag is de buurtontwikkelaar actief in alle Belgische provincies, in het Groothertogdom Luxemburg en in Warschau (Polen).

70-jaar-Matexi

Waregem, 09/07/2015 – Het is op 10 juli 2015 exact 70 jaar geleden dat de drie broers Vande Vyvere de NV ‘Maatschappij tot Exploitatie van Immobiliën’ oprichtten. Het familiebedrijf heeft sinds zijn start in 1945 meer dan 34 000 woningen gerealiseerd. Vandaag is de buurtontwikkelaar actief in alle Belgische provincies, in het Groothertogdom Luxemburg en in Warschau (Polen).

Matexi is de afgelopen decennia een voorloper geworden in stedelijke herontwikkelingsprojecten die betaalbaarheid, duurzaamheid én comfortabel leven combineren. Matexi kan deze rol spelen omdat het voor dialoog en samenwerking kiest, met de (toekomstige) bewoners, de lokale overheden, leveranciers en partners. Aan de overheid vraagt Matexi een sterkere ondersteuning van nieuwbouw. Dat is nodig om Belgische gezinnen van betaalbaar wooncomfort te blijven voorzien.
Matexi heeft de afgelopen 70 jaar een schat aan kennis en ervaring verworven op de domeinen van buurtontwikkeling, ruimtelijke ordening, betaalbaar wonen en duurzaamheid. In de verschillende stedelijke herontwikkelingsprojecten die Matexi verwezenlijkt, komen al deze sporen samen: Matexi verwezenlijkt buurten waar wonen zowel betaalbaar als duurzaam is. Er worden voorzieningen aangelegd om het leven in de buurt praktisch en aangenaam te maken en vanaf de start van het project wordt de naadloze integratie ervan in de bestaande omgeving vooropgesteld.

Matexi startte zijn activiteiten in 1945. Sindsdien werden er meer dan 34 000 woningen gerealiseerd en heeft Matexi de kaap van 1 000 opgeleverde woningen per jaar overschreden. Matexi is actief in alle Belgische provincies, in het Groothertogdom Luxemburg en in Warschau (Polen). De buurtontwikkelaar stelt 350 mensen tewerk. De activiteiten van Matexi zorgen ook voor 2 200 indirecte jobs in de bouwsector.

Stedelijke vernieuwing in 2015: 12 referentieprojecten
Matexi heeft vandaag 600 projecten in ontwikkeling, in 300 gemeenten. Dit is een selectie van twaalf projecten met een grote impact:

 • ‘t Groen Kwartier (Antwerpen): Matexi herontwikkelt, in samenwerking met AG Vespa (het autonoom ontwikkelingsbedrijf van de stad Antwerpen) en Vanhaerents de site van het oud militair hospitaal tot een bijzonder woongebied. Vandaag biedt de site een mix van nieuwbouwapparementen, lofts, comfortabele stadswoningen met tuin, commerciële en socioculturele ruimtes alsook sociale huur- en koopwoningen.

 • Kouterdreef (Gent): Een ontbrekend stuk in het Gentse winkel-wandelcircuit wordt nieuw leven ingeblazen. Er komt een gemengd project van wonen, kantoren en winkelen met behoud van het historisch karakter.

 • Bétons Lemaire (Ottignies): In het hart van Ottignies wordt er een nieuwe bestemming gegeven aan een voormalige industriële site. Het project wordt in nauw overleg met alle omwonenden gestalte gegeven. Er komen in totaal 750 nieuwe woningen.

 • Pier Kornel (Aalst): De oude Tupperware-fabriek biedt plaats aan 60 000 m2 nieuwe ruimte voor wonen, werken, zorg en horeca. Tijdens de werkzaamheden vervulde de “Fabriek Plastiek” een sociale functie op de site: jongeren konden er aan sport en cultuur doen.

 • I-Dyle (Genappe): In de komende jaren worden 130 appartementen en 161 huizen gebouwd op de site van de oude suikerfabriek van Genappe. De nieuwe buurt zal hoog scoren op het vlak van duurzaamheid, met onder meer zeer energie-efficiënte woningen, een boomgaard en aangelegde wandelzones.

 • Havenkwartier (Hasselt): Rond de Kanaalkom komt een nieuwe gemengde stedelijke buurt, met ruimte voor wonen en winkelen, die een uitbreiding van het stadscentrum van Hasselt vormt.

 • Leopold-toren (Brussel): Matexi heeft de Leopold II-toren in Evere aangekocht om van het oude kantoorgebouw een aangename woonruimte met ongeveer 200 eenheden te maken. Het project biedt een antwoord op de bevolkingsgroei in Brussel. Er komen gedeelde ruimtes waar kinderen samen zullen kunnen spelen en ouders elkaar kunnen ontmoeten.

 • Centrale Werkplaatsen (Leuven): De oude stelplaatsen van de NMBS werden herontwikkeld tot moderne wooneenheden en commerciële ruimtes. Door de private tuinen aan de buitenkant te leggen, is het binnengebied van de oude hallen nu toegankelijk voor het publiek wat de interactie tussen privaat en publiek versterkt. De hele site is autovrij.

 • 4 Fonteinen (Vilvoorde): Een voormalige industriële site wordt herontwikkeld naar een gemengd stedelijk woongebied. De zone tussen het kanaal en de Zenne wordt een kadepark met een wandelboulevard langs het water. Tijdens de werkzaamheden vervullen leegstaande gebouwen onder de naam Kruitfabriek een mix van functies voor de lokale culturele gemeenschap en ondernemingen.

 • Galerie des Carmes (Waver): In Waver wordt een bestaand stadsdeel herontwikkeld waarvan Matexi onder meer 12 000 m2 aan nieuwe commerciële ruimtes zal ontwikkelen en een hondertal appartementen. De oude Galerie des Carmes wordt helemaal opnieuw aangelegd. Het nieuwe project moet het hart van Waver een hernieuwde dynamiek geven.

 • Dräieck Dikrech (Diekirch): Matexi zal op de site van de bierbrouwerij van Diekirch nieuwe woningen en commerciële ruimtes ontwikkelen. Er komen nieuwe groene zones waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en de oude beschermde brouwerij wordt gerenoveerd.

 • Kolska (Warschau): Tegen 2020 worden in verschillende fasen 600 nieuwe appartementen gebouwd in Kolska Street, op zo’n 2,8 km van het stadscentrum van Warschau. Er wordt een nieuw park aangelegd dat voor extra leefkwaliteit zal zorgen.

 • 25 vacatures: Matexi telt vandaag 25 vacatures. Het betreft functies die steeds betrekking hebben op één van de kernactiviteiten ontwikkeling, bouw en verkoop. De nieuwe teamleden zullen aan de slag gaan op de hoofdzetel of in één van de lokale kantoren.

‘Nieuwbouw biedt beste garantie voor betere woningen’
‘De afgelopen 70 jaar waren een succesverhaal waar we dankbaar op terugkijken. Matexi heeft veel verwezenlijkt in de afgelopen jaren, samen met zijn partners uit de publieke en private sector. Onze belangrijkse betrachting is nieuwe woningen te bouwen die betaalbaar zijn. Dat klinkt eenvoudig, maar is het niet. De overheid moet nieuwbouw actiever promoten zodat de vele verouderde woningen in dit land sneller kunnen worden vervangen. Minder lasten op nieuwbouw bieden de beste garantie voor een beter wooncomfort voor onze gezinnen en voor een energiezuinige en CO2-arme omgeving, in de stad en daarbuiten.’ zegt Gaëtan Hannecart, CEO van Matexi.Gerelateerde artikels