Matexi nieuws

Gaëtan Hannecart CEO van Matexi

12 februari 2016

Gaëtan Hannecart, CEO van Matexi, ging in op het thema ruimtelijke ordening in het grootstedelijke gebied Brussel.

Gaetan
Protret foto van Gaëtan Hannecart CEO van Matexi

Op het symposium van Brussels Metropolitan, “Een methode voor de Brusselse metropolitane gemeenschap”, op 10 februari 2015, interpelleerden vier bedrijfsleiders de ministers-presidenten van Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over vier domeinen die de prioritaire uitdagingen weerspiegelen inzake mobiliteit, tewerkstelling, internationale attractiviteit en grote infrastructuur- en ontwikkelingsprojecten.

Gaëtan Hannecart, CEO van Matexi, ging in op het thema ruimtelijke ordening: « De administraties die in de drie Gewesten bevoegd zijn voor ruimtelijke ordening hebben een echte know-how ontwikkeld. Ze beginnen trouwens samen te werken op concrete dossiers maar de instrumenten om gegevens te verzamelen, te delen en te analyseren zijn nog te versnipperd. En voor te veel grote projecten rond mobiliteitsinfrastructuur, huisvesting of openbare uitrusting is er geen tijdig en voldoende diepgaand overleg. »

Gaëtan Hannecart bracht een oplossing aan : « Gewestgrenzen zijn grenzen en worden best wederzijds gerespecteerd. Dit voorkomt echter niet dat een goede organisatie van de ruimtelijke ordening, van de mobiliteit, van het leefmilieu,... afstemming over grenzen heen vereist. Deze onderlinge afstemming is enkel mogelijk indien de drie Gewesten eerst een gezamenlijke visie definiëren en vervolgens goede afspraken maken over de praktische uitvoering ervan. Om echter tot een gezamenlijke visie te kunnen komen, is het belangrijk om te vertrekken van een set coherente basisgegevens. Coherente gegevens over ruimtegebruik, mobiliteit, wonen, werken, winkelen en recreëren binnen de Brusselse metropool en dus over de Gewestgrenzen heen. Er is behoefte aan een plaats waar deze gegevens objectief verzameld en geaggregeerd worden. Het zijn gegevens die elk Gewest sowieso nodig heeft, om samen met de andere gewesten tot een coherente visie op de ordening van de Brusselse grootstedelijke ruimte te kunnen komen. We zouden deze plek het Brussels Metropolitaan Observatorium kunnen noemen. Dit observatorium zou kunnen samengesteld zijn op basis van het triple helix concept, waarbij academische wereld, overheden én ondernemingen op gelijkwaardige basis samenwerken. »


 


Gerelateerde artikels