Duurzaam leven

Matexi zorgt voor de planeet via energietransitie naar hernieuwbare energiebronnen

07 april 2021

Duurzaamheid is voor Matexi een essentieel onderdeel van elk ontwikkelingstraject. Duurzaamheid betekent bij Matexi dat bij de ontwikkeling van onze buurten zowel de zorg voor de planeet als de zorg voor de samenleving integraal deel uitmaken van de ontwikkeling. Via vijf thema's verweven we onze zorg voor de planeet in onze projecten. Een van die thema's is Energietransitie. Jaar na jaar gaan we voor meer hernieuwbare energie, schonere energie-infrastructuur en meer energie-efficiëntie.

Onze visie

ENERGIEZUINIG ÉN BETAALBAAR WONEN

We ontwerpen energiezuinige woningen. Deze hebben een degelijke bouwschil (traditionele bouwmethode met optimale isolatie) en EPB-conforme bouwknopen om warmteverlies in de schil te voorkomen. We zorgen voor luchtdichte en dampopen woningen, gecombineerd met balansventilatie en warmterecuperatie en gecontroleerd door een luchtdichtheidstest en IR-camera. De woningen spelen optimaal in op de oriëntatie ten opzichte van de zon: glaspartijen of gesloten muren op de juiste plaatsen, indeling van de ruimtes, positie van keuken, badkamer en slaapkamers. Wanneer we energie-oplossingen tegen elkaar afwegen is het steeds essentieel om rekening te houden met de betalingsbereidheid van onze klanten.

HERNIEUWBARE ENERGIE

We passen hernieuwbare energie toe in onze projecten. We plaatsen zonnepanelen en waar mogelijk verwarmen en koelen we met hernieuwbare bronnen. Zo kunnen we bijvoorbeeld warmtepompen installeren in de woningen of deze aansluiten op een geothermische bron of een warmtenet. We bekijken de mogelijkheden per project. In 2020 startten we een studie naar hernieuwbare energie. Die onderzoekt de beste combinatie van oplossingen (voor warmte, stroom, isoleren, ventileren), afhankelijk van de regio, het project en de types woningen die we er realiseren.

  • De buurt Quartier Bleu in Hasselt wordt volledig verwarmd en gekoeld met aardwarmte via koude- en warmteopslag (KWO). Hetzelfde doen we in de buurt Geel – Laar, waar de woningen via een lokaal warmtenet én individuele warmtepompen profiteren van dit duurzame systeem. Deze keuze leidt tot een energiepeil van E20, ambitieuzer dan de huidige norm in Vlaanderen.
  • Ook in de buurt Eksterlaer in Deurne faseren we sinds 2016 aardgas uit en gebruiken we warmtepompen – waar mogelijk geothermische pompen.
  • Het Laere in Roeselare en verschillende projecten in Warschau zijn bijnaenergieneutraal (BEN) doordat we ze aansluiten op het stedelijke warmtenet. Antwerp Tower in Antwerpen is klaar om aangesloten te worden op het warmtenet zodra dat er komt.
  • Op het dak van het appartementsgebouw Leopold Views in Evere plaatsten we zonnepanelen om de gemeenschappelijke delen van stroom te voorzien. Ook in Het Laere in Roeselare, Pier Kornel in Aalst en Antwerp Tower en ‘t Groen Kwartier in Antwerpen plaatsten we zonnepanelen.
  • In Blankenberge sluiten we de 112 appartementen van Parkville aan op een warmtenet. In elk appartement installeren we een geothermische warmtepomp. Zo laten we aardgas volledig links liggen.
  • We voerden op bedrijfsniveau een CO2 - footprintanalyse uit in samenwerking met CO2 logic. Deze meting biedt ons inzicht in onze uitstoot en reductiemogelijkheden. 

COLLECTIEF VERWARMEN

We geven de voorkeur aan collectieve verwarmingssystemen die werken op hernieuwbare energie of klaar zijn om hierop over te schakelen. In Polen sluiten we nieuwe buurten aan op de collectieve gasaansluiting, een duurzame stap in de transitie van steenkool naar gas als verwarmingsbron. In België zoeken we per project naar een duurzame verwarmingsoplossing.

 

Gerelateerde artikels