Collega's aan het woord

Mieke, L&D Manager, en Florence, HR Business Partner, over werkgeluk

24 september 2020

Hoe we bij Matexi het werkgeluk van onze collega’s monitoren? Onze HR Business Partners zijn voortdurend aanwezig op het terrein om de temperatuur te meten. Bovendien houden we, sinds kort, nog méér vinger aan de pols dankzij frequente ‘pulse surveys’, 10 korte vragen waarop medewerkers hun feedback geven. Zo krijgen we een ruim beeld van hoe medewerkers zich voelen en kunnen we snel bijsturen, indien nodig.

Waarom wil Matexi vinger aan de pols houden? 

We werken aan een cultuur die medewerkers stimuleert om vlot en snel feedback te geven. Dit zorgt voor transparantie in de hele organisatie. Medewerkers krijgen volop de kans om te groeien en zichzelf verder te ontplooien. Managers, op hun beurt, kunnen teams op een coachende manier motiveren en inspireren. 

Als werkgever ontvangen we zelf ook graag rechtstreekse feedback van zo veel mogelijk collega’s. Dat gebeurt via onze HR Business Partners, via gesprekken met managers en sinds kort ook via pulse surveys. 
 
Directe feedback van medewerkers geeft ons inzicht in wat er écht leeft binnen het bedrijf
Florence Santens, HR Business Partner

Waarom koos Matexi voor pulse surveys?

Covid-19 dwong ons om naar alternatieve manieren te zoeken om te peilen naar het welzijn van onze medewerkers. Dankzij pulse surveys houden we relatief eenvoudig vinger aan de pols over topics zoals welbevinden, engagement en motivatie van ’onze medewerkers en teams. Met één klik bereiken we alle collega’s op een gebruiksvriendelijke manier en op zeer korte termijn ontvangen we hun feedback.

Welke topics komen aan bod binnen deze pulse surveys? 

In 2020 hebben we inmiddels drie thema’s aangeraakt. Een eerste was het welbevinden van onze medewerkers in deze Covid-19 tijden, met focus op de communicatie rond ons Covid-19 beleid, en op de productiviteit, motivatie en ervaren stress. 

Het tweede thema speelt in op het feit dat heel wat collega’s de laatste maanden ontzettend hard gewerkt hebben. We willen daarom blijven inzetten op welzijn en preventie van stress en burn-out, en dat doen we onder andere door te peilen naar het algemeen welbevinden van onze collega’s.

Een derde thema behandelt de ervaringen met telewerk, hoe onze medewerkers hiermee aan de slag gaan, en hoe wij dit, als werkgever, op een efficiënte manier kunnen faciliteren.

Vanaf 2021 zullen we ook andere thema’s bevragen, afhankelijk van de noden én in nauw overleg met zowel de business als het directiecomité. Collega’s kunnen ook zelf thema’s voorstellen. Peilen naar het welzijn van collega’s zal een prioriteit blijven en zal onderdeel blijven uitmaken van onze pulse surveys. 
Peilen naar het welzijn van collega’s zal een prioriteit blijven
Mieke Vandewaetere , L&D Manager

Wat zijn de voordelen van zo’n frequente en toegankelijke bevragingen voor collega’s zelf?

In de day-to-day job blijven managers het eerst en belangrijkste aanspreekpunt voor onze medewerkers. Samen met de HR Business Partners luisteren zij naar de noden en bezorgdheden. De pulse surveys zijn geen vervanging van de dagelijkse gesprekken, mails of telefoons om iets bespreekbaar te maken. 

Maar op die manier is het moeilijk om de betrokkenheid van álle medewerkers in kaart te brengen en met data te ondersteunen. Ook trends op lange termijn zijn moeilijker te detecteren. Dankzij de pulse surveys kunnen we meer data-informed en breder werken. Beide invalshoeken (informatie via managers en via data) bieden een rijker beeld van wat er bij onze collega’s leeft. Bovendien kunnen we via de pulse surveys alle suggesties van collega’s bundelen en zo écht inspelen op hun noden.

Zijn collega’s enthousiast over de pulse surveys?

De eerste pulse survey had een response rate van 74%, een heel hoge score! Maar nog belangrijker is dat we veel bijkomende feedback en suggesties ontvingen. Collega’s namen de moeite om hun mening toe te lichten. Het is net die feedback die voor ons ontzettend waardevol is. Een cijfer blijft immers een cijfer. Dankzij de feedback van collega’s krijgt dat cijfer meer waarde. 


Hebben de antwoorden van collega’s je al kunnen verbazen? 

Ja en neen. We waren niet verbaasd over de globale uitkomst van de pulse surveys. Dat toont aan dat onze managers en onze HR Business Partners goed kunnen capteren wat er leeft. Waar we wél verbaasd en – nog meer – blij over waren, was de hoge response rate én de uitgebreide toelichting. Dat alleen al toont aan dat er een hoge betrokkenheid is, dat collega’s durven spreken en ook actief meedenken over verbeterpunten. We kunnen als bedrijf niet genoeg benadrukken hoe blij we zijn met deze input en hoe sterk we waarderen wat onze collega’s dagdagelijks doen.
 

Gerelateerde artikels