De Neighbourhood Studio van Matexi

De Neighbourhood Studio van Matexi

Matexi beschikt als vastgoedontwikkelaar reeds decennialang over een stedenbouwkundig team. Dat is een vrij uniek gegeven. Het betekent een grote meerwaarde op vlak van beeldkwaliteit, betaalbaarheid en masterplanning. Als grootste gebiedsontwikkelaar in België, lanceerde Matexi begin 2022 de ambitie om dit stedenbouwkundig team verder uit te bouwen tot een nagelnieuwe Neighbourhood Design and Innovation Studio.

Als maatschappij komen er heel wat uitdagingen op ons af:

  • de betaalbaarheid van het wonen,
  • het samenlevingsmodel waarin mensen als persoon kunnen groeien en elkaar helpen,
  • het belang van de open ruimte, groen en water,
  • het energie- en mobiliteitsvraagstuk
  • alsook de steeds evoluerende diensten. 

Al deze aspecten zijn sterk gerelateerd aan elkaar. Ze komen tot uiting in de straten en buurten die we realiseren en daarom kunnen we er ook impact op hebben. Matexi is als buurtontwikkelaar volop bezig om verschillende van deze aspecten te vertalen naar nieuwe modellen in al haar wijken. Van experimenten, naar succes, naar opschalen op bedrijfsniveau.    
Om dit uit te bouwen hebben we een stevig team nodig. Een multidisciplinair team dat zal bestaan uit experts met diverse achtergrond: stedenbouwkundigen, urban designers, architecten, innovatie- en duurzaamheidsspecialisten, tot procesregisseurs, ontwikkelaars, economisten etc.

Miniatuurbeeld van een verkavelingsplan
  • De Matexi Neighbourhood Studio zal bestaan uit een 20-tal specialisten die samen één team vormen.
  • Vanuit onze fijne kantoren in de regionale hoofdsteden Gent/Waregem-Antwerpen-Luik werken deze specialisten nauw samen met de developers van Matexi om de projecten in elkaar te steken, de potenties en het draagvlak te vergroten en de toekomstige betekenis van de buurten te garanderen.  Steeds heeft de Neighbourhood Studio een belangrijke adviserende rol.
  • Het team komt regelmatig samen in ons toekomstig kantoor in Brussel of in één van de regiokantoren om te brainstormen over de uitdagingen die ze tegenkomen in het veld: deze goed te analyseren, oplossingen te formuleren en te innoveren
  • Als onderzoekscentrum buigt de Neighbourhood Studio zich over een ongelofelijk portfolio aan projecten. Jaarlijks bestuderen de specialisten 30 tot 40 buurten verspreid over heel België: van buurten in centrumlocaties, over reconversies van voormalige fabriekspanden tot herontwikkeling van brownfields; maar ook alle aspecten van WoningUitbreidingsGebieden, waterzieke gebieden en de bouwshift komen als ‘nieuwe modellen’ op de tafel te liggen. Telkens met hetzelfde idee: in nauwe samenwerking met partners en de overheid zoeken naar nieuwe oplossingen, waarin een winwin ontstaat voor alle partijen.   
  • Deze unieke wisselwerking maakt dat het research center onderzoek kan doen naar en oplossingen kan aandragen rond structurele maatschappelijke thema’s. Op die manier kan de Neighbourhood Studio ook het voortouw nemen in het debat over buurten, en dat zowel in België als in het buitenland.
3D print van de Kazerne in Gent