Voorwaarden rendementsberekening

Deze website bevat geen investeringsaanbevelingen en is niet bedoeld als advies omtrent vermogensbeheer, successieplanning of fiscaliteit. Zoals elke investering houdt een investering in vastgoed ook risico’s in. Een investering in vastgoed is geen gereglementeerd financieel product en er is geen overheid die belast is met specifiek toezicht op de markt van investeringsvastgoed. Elke investeerder in vastgoed dient zelf zorgvuldig de voor- en nadelen van een vastgoedinvestering te overwegen en te beoordelen of die gepast is in het licht van zijn persoonlijke situatie, rekening houdend met zijn eigen investeringsdoelstellingen en/of -profiel en financiële draagkracht. De investeerder blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatiebrochure en voor de gevolgen van zijn investeringsbeslissing.

Behoudens de wettelijke garanties en de garanties voorzien in de verkoopovereenkomst, geeft Matexi geen andere garanties (uitdrukkelijk of stilzwijgend), en in het bijzonder geeft zij geen enkele waarborg omtrent de opbrengst of toekomstige meerwaarde van investeringsvastgoed. Dit behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de investeerder. Hoewel alle informatie verstrekt op deze website zorgvuldig is samengesteld en gebaseerd is op publieke en betrouwbare bronnen, geeft Matexi geen waarborg omtrent de juistheid, geschiktheid en volledigheid van deze informatie.

Noch Matexi, noch een vennootschap van de Matexi Groep, noch een van haar kaderleden, bestuurders of werknemers, aanvaardt enige verbintenis – en in het bijzonder een resultaatsverbintenis – of aansprakelijkheid voor de verstrekte informatie.