Krijg een extra afwerkingscheque van 7.500 euro

Reglement promotionele actie Matexi

Art. 1 – De afwerkingscheque is enkel geldig bij de aankoop van een nieuwe Matexi-woning of appartement inclusief afwerking. De afwerkingscheque is niet van toepassing op de verkoop van vrije gronden, kijkwoningen, modelwoningen bij verkoop van ruwbouw (wind-waterdicht) of bij casco-verkoop.

De afwerkingscheque is enkel van toepassing op een aantal geselecteerde projecten (zoals aangeduid op de website www.matexi.be). Matexi behoudt zich het recht voor, om de selectie van projecten te wijzigen in de loop van de promotiecampagne.

Art. 2 - De afwerkingscheque kan gebruikt worden voor de betaling van meerwerken naar keuze, ten belope van het op de voorzijde vermelde bedrag, bovenop het standaard afwerkingspakket dat contractueel is voorzien (bijvoorbeeld keuken, tuinaanleg, oprit…), op voorwaarde dat de bestelling verloopt via Matexi. Het betreft enkel meerwerken aan de aangekochte woning of het aangekochte appartement, en geldt niet voor andere woningen of appartementen.

Art. 3 – De afwerkingscheque wordt toegekend bij de geldige ondertekening van een verkoopsovereenkomst met Matexi Projects NV (als promotor) in de periode van 29 mei 2020 tot 30 september 2020, mits betaling van de waarborgsom binnen de voorziene betalingstermijn. In geval van laattijdige betaling van de waarborgsom vervalt de afwerkingscheque.

Art. 4 - De afwerkingscheque is slechts geldig indien de volgende elementen zijn ingevuld op de voorzijde: naam koper, project, nummer wooneenheid, refertenummer cheque, en datum van uitgifte. De afwerkingscheque dient geldig ondertekend te zijn door de verkoopsconsulent (met vermelding van zijn naam).

Art. 5 - De afwerkingscheque is op naam en is niet overdraagbaar. Hij wordt afgeleverd door de betrokken verkoopsconsulent en is pas op dat ogenblik definitief verworven.

Art. 6 – De afwerkingscheque kan niet in mindering worden gebracht van de aankoopprijs noch omgeruild worden voor contanten. Hij is ook niet cumuleerbaar.

Art. 7 – De promotiecampagne loopt van 29 mei 2020 tot 30 september 2020 of tot er maximaal 250 promotiecheques zijn afgeleverd, behoudens verlenging door Matexi. Verkoopsovereenkomsten afgesloten vóór of na voorvermelde periode komen niet in aanmerking voor de toekenning van een promotiecheque.