01 January 0001

Matexi was meer dan 20 jaar geleden stichtend partner van de Belgische afdeling van YouthStart, een non-profitorganisatie die kanszoekende jongeren stimuleert om het zelfstandige ondernemerschap te ontdekken. Koningin Mathilde verleent haar Hoge Bescherming aan YouthStart. Matexi is geregeld gastheer voor de certificatiesessies van YouthStart. Daarbij ontvangen wij jongeren die het businessplan van hun virtueel bedrijf voorstellen aan een panel. Na afloop worden de certificaten uitgereikt.

  • Wij ondersteunen het Itinera Institute al ruim tien jaar om zo bij te dragen aan het maatschappelijke debat over duurzame economische groei en sociale bescherming.
  • Matexi was 25 jaar geleden stichtend sponsor van Guberna, het Instituut voor Bestuurders dat deugdelijk bestuur bevordert voor alle bedrijven. Gaëtan Hannecart is voorzitter van de raad van bestuur.
  • Als lid van The Shift, een Belgisch netwerk rond duurzame ontwikkeling, zet Matexi zich in voor samenwerking rond maatschappelijke uitdagingen en innovatieve projecten.
  • Hoplr is een sociaal netwerk dat buren dichter bij elkaar brengt. Van bij de start, ongeveer vijf jaar geleden, werkt Matexi als investeerder mee aan de uitrol van Hoplr in vele steden, gemeenten en buurten in binnen- en buitenland. Hoplr laat buurtbewoners toe om zich op een laagdrempelige manier te verbinden en activeert hiermee het sociaal kapitaal van de buurt.
Sinds 2016 reiken we de Matexi Award uit, waarmee we de vele Belgen bekronen die zich met hart en ziel inzetten voor hun buurt. Zowel lokale overheden als particulieren kunnen een project indienen dat de verbondenheid tussen buren versterkt én de leefbaarheid van buurten vergroot. Daarbij reiken we telkens de prijs uit voor het meest verbindende buurtinitiatief en het groenste buurtinitiatief. Met de geldprijs kunnen de winnaars hun initiatief vervolgens verderzetten of uitbreiden. 
  • Tot slot ondersteunen wij enkele lokale maatschappelijke initiatieven in de verschillende regio’s waar wij werken. Zo zijn we in België trotse partner van Streekfonds Oost- & West-Vlaanderen. In Polen wordt voor elk verkocht appartement een bedrag gestort aan een regionaal goed doel. De klant kan daarbij telkens zijn favoriet kiezen uit drie goede doelen. In 2021 werd er zo’n 12.500 euro bijeengespaard.