21 May 2019

Alleen maar voordelen

Met de groendaken en daktuinen dragen we ons steentje bij aan de biodiversiteit in de steden. De voordelen van groendaken zijn talrijk. Ze verrijken stedelijke gebieden met mooie natuur, zuiveren de lucht van onzichtbare luchtpollen en stofdeeltjes. Een groendak kan ongeveer 50% van het regenwater opnemen en terug afgeven aan de atmosfeer, een aanzienlijke ontlasting van de riolering en de waterzuiveringsstations. Het vermindert de behoefte aan airconditioning in de zomer en isolatie in de winter. Bovendien gaan groendaken 2 tot 3 keer langer mee dan gewone daken, omdat ze het schadelijke effect van direct zonlicht en neerslag beperken.