Matexi draagt zorg voor de mens

Duurzaamheid is meer dan zorg dragen voor onze planeet, het betekent ook zorg dragen voor de mensen die er leven.  

 

Een duurzame buurt die inspireert om samen meer van het leven te maken

Daarom ontwikkelen we inclusieve buurten die inspireren om samen meer van het leven te maken. Waar sociale interactie tot stand komt, mensen zich verbonden voelen met elkaar, zich ten volle kunnen ontplooien en aangenaam kunnen wonen, winkelen, werken en ontspannen.

In de meeste van onze buurten voorzien we bewust plaats voor recreatie, sport, spel en ontmoeting. Ook stellen we verschillende van onze leegstaande gebouwen of terreinen ter beschikking van partners voor een tijdelijke invulling of pop-up, wat bijdraagt aan een levendige buurt.

Betrokkenheid bij de maatschappij

Als familiebedrijf hechten we ook veel belang aan kansen en welzijn voor iedereen. We zetten maximaal in op projecten die een inclusieve maatschappij ondersteunen, participeren in kennisnetwerken en bouwen aan duurzame relaties met onze partners. Onze jarenlange steun aan de non-profitorganisatie YouthStart, aan sociaal burennetwerk Hoplr en de jaarlijkse uitreiking van onze Matexi Award zijn maar enkele voorbeelden van onze betrokkenheid bij de maatschappij.

 

Onze medewerkers zijn onze belangrijkste troef

Tot slot dragen we ook maximaal zorg voor onze medewerkers. Zij maken Matexi tot het geweldige bedrijf dat het is. Hun gezondheid en welzijn, hun welbevinden op carrièrevlak en aandacht voor diversiteit en inclusie zijn dan ook cruciaal. We geloven dat een fijne werkplek, een boeiende en uitdagende job en constructieve samenwerking in een divers team leiden tot fantastische resultaten!


Matexi zorgt voor meerwaarde

Buurtontwikkeling draait voor Matexi volledig rond meerwaarde creëren. We creëren meerwaarde voor onze eigen organisatie – anders houdt ze op te bestaan- , maar ook voor de buurten en onze klanten. We analyseren welke voorzieningen nodig zijn om de buurt nog mens- en woonvriendelijker te maken en voegen die toe waar mogelijk. Onze klanten bieden we een woning van betrouwbare kwaliteit, die de mogelijkheden van elk budget maximaliseert. Ook de waarde blijft gegarandeerd door de duurzame benadering en de kwaliteit van de woningen.