08 May 2020

De geconsolideerde omzet van vorig jaar, die 472,8 miljoen euro bedroeg, werd op 6 mei gepresenteerd tijdens de Algemene Vergadering. Met Sibomat erbij, de zusteronderneming van Matexi, klokt de omzet af op 503,2 miljoen euro. Het geconsolideerd resultaat van Matexi steeg van 35,7 miljoen euro in 2018 naar 46,8 miljoen euro in 2019. Daarmee wordt 2019 het nieuwe recordjaar. Het balanstotaal van de onderneming daalde licht naar 988 miljoen euro.

120 verkopen en 100 opleveringen in te halen

In de eerste vier maanden van dit jaar verkocht Matexi zo’n 494 woningen en appartementen en 35 percelen bouwgrond. In deze uitdagende periode is het bedrijf nooit volledig gestopt met werken en heeft het er altijd naar gestreefd om de bedrijfscontinuïteit maximaal te verzekeren binnen de door de overheid opgelegde maatregelen.

Ten gevolge van de COVID-19 crisis lag het verkoopniveau in de maand april 2020 meer dan de helft lager dan in diezelfde maand het jaar voordien. Matexi verkocht in april wel het project Pulawska in Warsaw met 180 appartementen aan de investeerder Aurec Capital. De bouwactiviteit op de werven daalde in het begin van de maand april tot circa 50% van het normale volume. Begin mei steeg de bouwactiviteit reeds terug naar zo’n 90% van het normale niveau.

“Hoewel de pandemie in maart al in ons land uitbrak, hebben we bij Matexi in maart toch nog heel wat woningen en appartementen kunnen verkopen. Vanaf april was de impact op onze verkoopcijfers meer voelbaar. Waar we normaal in april zo’n 30 woningen per week verkopen, viel dat terug op 13 per week. We streven ernaar om de komende maanden de verloren verkoop en omzet in te halen. Concreet gaat het over 120 verkopen en 100 opleveringen.” geeft Philip Goris, CFO van Matexi, mee.

“Ondank de grote terugval ten gevolge van COVID-19 zijn we bij Matexi nooit gestopt. Ik hou dan ook niet van het woord ‘herstarten’. Daarom spreken we bij Matexi over terug versnellen en streven we ernaar om, samen met al onze gekwalificeerde en gedreven medewerkers en partners, de opgelopen achterstand terug in te halen.” zegt Gaëtan Hannecart, CEO van Matexi.

Woning- en herontwikkelingsnoden blijven bestaan

Het aantal gezinnen in België blijft verder stijgen. De vraag naar woningen bijgevolg ook. Ook de nood aan het vernieuwen, herontwikkelen, vergroenen en het energiezuiniger maken van het verouderde Belgische woningenbestand blijft.

Vanaf maandag 11 mei kunnen bezoeken aan kijkwoningen en -appartementen terug plaatsvinden en kunnen klanten opnieuw een keuken of badkamer kiezen in toonzalen. Met het oog op die heropstart is

de vastgoedsector de voorbije dagen erg druk in de weer geweest met alle voorbereidingen. De fysieke plaatsbezoeken zullen immers anders verlopen dan voordien. Elk bezoek zal nauwgezet georganiseerd worden: enkel op afspraak, met maximaal één koppel tegelijk, ruim voldoende tijd tussen twee bezoeken, en alle deuren blijven zo veel als mogelijk openstaan. Ter plaatse zal het dragen van een mondmasker verplicht zijn voor verkopers en zeer aan te bevelen voor klanten. “Weinigen kopen of huren echter een woning of appartement zonder die echt gezien te hebben. We zijn dan ook zeer tevreden dat we, alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen, onze activiteiten terug ten volle kunnen hernemen”, aldus Matthijs Keersebilck, Sales, Marketing & Communicatie Directeur bij Matexi.

“Nu we tijdens deze crisis meer tijd thuis hebben doorgebracht, wordt het belang van een comfortabele woning in een aangename buurt, met voldoende groen en voorzieningen in de onmiddellijke nabijheid alleen maar duidelijker. Dit sluit perfect aan bij de stedenbouwkundige aanpak die we met Matexi sinds meer dan 20 jaar uitdragen.” stelt Gaëtan Hannecart, CEO van Matexi.